fbpx

Kody oznaczeń dla kabli i przewodów

Print Friendly, PDF & Email

Oznaczenia dla kabli zharmonizowanych

według DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292

Oznaczenia przeznaczenia
A
uznany typ narodowy
H
zharmonizowane normy
Napięcie nominalne
01
100 V
03
300/300 V
05
300/500 V
07
450/750 V
Materiał izolacyjny
B
(EPR) kauczuk etylenowo-propylenowy
G
(EVA) kopolimer etylenowy oktanu winylu
N2
(CR) kauczuk chloroprenowy do kabli spawalniczych
R
(NR i/lub SR) kauczuk naturalny i/lub syntetyczny
S
(SIR) kauczuk silikonowy
V
(PVC) polichlorek winylu
V2
(PVC) polichlorek winylu odporny na wysokie temperatury
V3
(PVC) polichlorek winylu odporny na niskie temperatury
V4
(PVC) polichlorek winylu sieciowany
Z
(PE) sieciowany polietylen
Elementy strukturalne
C
ekran
Q4
(PA) dodatkowa poliamidowa otulina żyły
T
dodatkowy oplot tekstylny nad skręconymi żyłami
T6
dodatkowy oplot tekstylny nad pojedynczymi żyłami
Materiał płaszcza ochronnego
B
(EPR) kauczuk etylenowo-propylenowy
J
oplot z włókna szklanego
N
(CR) kauczuk chloroprenowy
N2
(CR) kauczuk chloroprenowy do kabli spawalniczych
N4
(CR) chloropren termoodporny
Q
(PUR) poliuretan
R
(NR i/lub SR) kauczuk naturalny i/lub syntetyczny
T
oplot tekstylny
T2
oplot tekstylny ze związkiem niepalnym
V
(PVC) polichlorek winylu
V2
(PVC) polichlorek winylu odporny na wysokie temperatury
V3
(PVC) polichlorek winylu odporny na niskie temperatury
V4
(PVC) polichlorek winylu sieciowany
V5
(PVC) polichlorek winylu olejoodporny
Szczególne cechy strukturalne
D3
elementy odciążeniowe (przewód wspierający)
D5
otwór do samego środka (brak elementu wspierającego)
FM
żyły teletechniczne zintegrowane w kablach energetycznych
H
płaski, podzielny kabel (bliźniaczy)
H2
płaski, niepodzielny kabel (dwużyłowy kabel płaszczowy)
H6
płaski, niepodzielny kabel (wielożyłowy kabel płaszczowy)
H7
dwuwarstwowa otulina izolacyjna
H8
przewody skrętkowe
Typy żył
D
cienkodrutowa, do kabli spawalniczych
E
wyjątkowo cienkodrutowa, do kabli spawalniczych
F
cienkodrutowa, do kabli ukladanych trwale
H
wyjątkowo cienkodrutowa, do kabli elastycznych
K
cienkodrutowa. do kabli układanych trwale
R
wielodrutowa, okrągła, klasa 2
U
jednodrutowa, okrągła, klasa 1
Y
żyła lamowa, wg. DIN 47104
Liczba żył
Żyła ochronna
G
z żyłą ochronną
X
bez żyły ochronnej
Przekrój nominalny przewodu w mm²

 

Przykłady:

H07V-U 2,5 czarny (według DIN VDE 0281)
Zharmonizowany kabel jednożyłowy z izolacją
PVC i płaszczem, 2,5 mm², jednodrutowy,
napięcie nominalne: 750 V

H07RN-F 3G 1,5 (według DIN VDE 0282)
Zharmonizowany kabel z płaszczem kauczukowym
do średnich obciążeń, trójżyłowy 1.5 mm², cienkodrutowy,
żyła ochronna żółto-zielona, napięcie nominalne: 750 V

 

Kody oznaczeń dla kabli i przewodów

elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3

System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz przewodów elastycznych stosowanych do instalacji
elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.

KodPrzyporządkowanie normy
Hkable i przewody według Dokumentu
Zharmonizowania
Auznany narodowy typ kabla/przewodu
 

Kod

 

Materiał przewodu

Brak kodumiedź
– Aaluminium
– Zprzewód ze specjalnego materiału i/lub
w specjalnym kształcie
 

Kod

 

Typ i kształt przewodu

– Dcienkodrutowa żyła do kabli spawalniczych
– Ewyjatkowo cienkodrutowa żyła do kabli spawalniczych
– Fclenkodrutowy przewód do kabli elastycznych
wg DIN VDE 0295, klasa 5
– Hwyjątkowo cienkodrutowy przewód do kabli
elastycznych wg DIN VDE 0295, klasa 6
– Kcienkodrutowy przewód do trwałego układania
(jeśli nie określono, odpowiednik DIN VDE 0295, klasa 5)
– Mprzewód z Mlllkenu
– Rwielodrutowy przewód (okrągły)
– Swietodrutowy przewód sektorowy
– Ujednodrutowy przewód okrągły
– Wjednodrutowy przewód sektorowy
– Yprzewód z żyły lamowej
– Zprzewód ze specjalnego materiału oraz/lub
w specjalnym kształcie
 

Kod

 

Liczba żył oraz przekrój przewodu

liczbaliczba rdzeni n
Xznak mnożenia dla wersji bez żółto-zielonej żyły
Gznak mnożenia dla wersji z żółto-zielona żyłą
Yżyła lamowa, której przekrój nie jest określony
Bkauczuk etylenowo-propylenowy dla temp. +90℃
B2kauczuk etylenowo-propylenowy utwardzony
B3kauczuk butylowy (kauczuk izobutylenowo-izoprenowy)
Epolietyn
E2polietyn, wysoka gęstość
E4policzterofluoroetylen
E5perfluor (etylen-propylen – kopolimery)
E6etylenowy czterofluoroetylen – kopolimery
E7polipropylen
 

Kod

 

Płaszcz metalowy

A2płaszcz aluminiowy, prasowany i spojony gładki
A3płaszcz aluminiowy prasowany i spojony pofałdowany
A4płaszcz aluminiowy na każdej żyle
A5płaszcz aluminiowy z taśmy
C2płaszcz miedziany
C3płaszzczz miedziany, pofałdowany
Fpłaszcz stalowy
F3płaszcz stalowy, pofałdowany
Kpłaszcz cynkowy
Lstopowy płaszcz ołowiany do ogólnego użytku
L2niestopowy płaszcz ołowiany, handlowy czysty ołów
L4stopowy płaszcz ołowiany na każdej żyle
L5płaszcz ołowiany, na każdej żyle
L6stopowy płaszcz ołowiany, inny skład niż wyżej
 

Kod

 

Przewody koncentryczne

Aaluminiowy przewód koncentryczny
A6aluminiowy przewód koncentryczny, kształt meandrowy
Cmiedziany przewód koncentryczny
C6miedziany przewód koncentryczny, kształt meandrowy
C9podzielony miedziany przewód koncentryczny
 

Kod

 

Ekrany

A7ekran aluminiowy
A8ekran aluminiowy do indywidualnej żyły
C4ekran z miedzi jako oplot nad skręconymi żyłami
C5ekran z miedzi jako oplot nad każdą żyłą
C7ekran z miedzi z taśmy drut okrągły lub profilowany
nad skręconymi żyłami
C8ekran z miedzi jak C7, nad każdą żyłą
Dekran z jednej lub więcej cienkich taśm stalowych,
leżących bezpośrednio nad skręconymi żyłami,
stykających się z żyłą niepobielaną
Getylen oktanu winylu – kopolimery
Joplot z włókna szklanego
J2otulina z włókna szklanego
Mizolacja mineralna
Nguma chloroprenowa (lub materiał równowartościowy)
N2specjalna mieszanka kauczuku chloroprenowego
N4sulfonowany chlor lub chlorowany polietylen
N5kauczuk nitrylowy
N6kauczuk fluorowy
N7mieszanka PVC – kauczuk nitrylowy
N8specjalna mieszanka kauczuku polichloroprenowego,
wodoodporna
Pkable z izolacją z impregnowanego papieru dla wielodrutowych
kabli rdzeniowych
Qpoliuretan
Q2polietylen tereftalanu
Q3polistyren
Q4poliamid
Q5poliamid
Q6polifluorek winylidenu
Rkauczuk etylenowo-propylenowy lub ekwiwalentny
elastomer elastyczy dla temp. +60℃, dla stałej temperatury +60℃
Skauczuk silikonowy
Ttekstylny oplot nad skręconymi żyłami, zaimpregnowany/nieimpregnowany
T2tekstylny oplot impregnowany substancją
obniżającą palność
T3warstwa tekstylna jako otulina żyły lub taśma
T4warstwa tekstylna jako otulina żyły lub taśma, impregnowana substancją
obniżającą palność
T5ochrona antykorozyjna
T6tekstylny oplot nad każdą żyłą lub wielożyłowym kablem,
zaimpregnowany/nieimpregnowany
VPVC miękki
V2PVC miękki, odporny na zwiększoną temperaturę, +90℃
V3PVC miękki do niskich temperatur
V4PVC miękki, sieciowany
V5PVC miękki, olejoodporny
Xpolietylen sieciowany
Zmieszanka sieciowana na bazie poliolefinu,
która w przypadku pożaru w małym stopniu
rozwija gazy korozyjne i dym
Z1mieszanka termoplastyczna na bazie poliolefinu,
która w przypadku pożaru w małym stopniu
rozwija gazy korozyjne i dym
 

Kod

 

Pancerz**

Z2pancerz z okrągłych stalowych drutów* pobielany/niepobielany
Z3pancerz z płaskich drutów stalowch*, pobielany/niepobielany
Z4pancerz z taśmy stalowej pobielany/niepobielany
Z5oplot z drutów stalowych, pobielany/niepobielany
Z6oplot nośny z drutów stalowych
Z7pancerz z formowanych drutów stalowych
Y2pancerz z okrągłych drutów aluminiowych*
Y3pancerz z płaskich drutów aluminiowych*
Y5pancerz z materiałów specjalnych
Y6pancerz z drutów stalowych i/lub taśmy stalowej oraz drutów miedzianych
.
.
.
Kod
* z przeciwskrętką, jeśli się zaleca
** patrz uwagi DIN VDE 0292
.
Specjalne konstrukcyjne elementy nośne
D2elementy nośne tekstylne lub z drutów stalowych nad rdzeniem kabla
D3elementy tekstylne nośne składające się z jednego lub więcej elementów,
rozmieszczone w środku kabla okrągłego lub umieszczone w kablu płaskim
D4kable i przewody samonośne, których żyła przejmuje funkcje
elementu odciążającego
D5element centralny rdzenia (nie jest elementem nośnym), używany do
kabli sterowania windami
D7jak D3, element nośny, ale jest połączony z kablem od zewnątrz
D8jak D3, ale cięcie pionowo do osi kabla tworzy kształt cyfry 8
 

Kod

 

Wersje specjalne

brak koduokrągła struktura kabla
Htyp płaski podzielnych kabli z lub bez płaszcza
H2typ płaski kabli niepodzielnych
H3kabel wtynkowy
H4kabel płaski wielożyłowy z jednym przewodem niepobielanym
H5rozmieszczenie dwóch lub więcej skręconych ze sobą kabli jednożyłowych bez płaszczy
H6kable płaskie zgodnie z HD 359 lub EN50214 z 3 lub więcej żyłami
H7kabel z wytłaczaną, dwuwarstwową otuliną izolującą
H8przewód skrętkowy (spiralny)

 

Wyjaśnienia oznaczeń kodowych

dla kabli średniego napięcia i energetycznych z izolacją PVC lub VPE

Budowa Skrót rodzaju
budowy
Objaśnienie
ŻyłaN

A
Y
2X

typ normy wg VDE(przewody miedziane nie są oznaczone w szczególny sposób)
przewód aluminiowy
izolacja z termoplastycznego PVC
izolacja z sieciowanego VPE
Przewód koncentryczyC
CW
CE
przewód koncentryczny z miedzi
przewód koncentryczny z miedzi w formie fal (Ceander)
przewód koncentryczny z miedzi w kablach trójżyłowych
znajdujący się ponad pojedynczą żyłą
EkranS
SE
(F)
ekran z drutów Cu i taśmy Cu
ekran z miedzi w kablach trójżyłowych nad pojedynczą żyłą
ekran wodoszczelny wzdłużnie
PancerzB
F
G
pancerz z taśmy stalowej
pancerz z ocynkowanych drutów miedzianych
spirala przeciwskrętna z ocynkowanej taśmy stalowej
Płaszcz metalowyKpłaszcz ołowiowy
Płaszcz, płaszcz zewnętrznyY
2Y
płaszcz PVC
płaszcz PE
Kable dla U0/U 0,6/1 kV 

-J
-O

oznaczane są dodatkowo przez:
kabel z żółto-zieloną żyłą oznaczoną – przewodem ochronnym
kabel bez żółto-zielonej żyły – przewodu ochronnego

 

Kody oznaczeń kabli elektrycznych

według DIN VDE 0271/0276

Oznaczenia przeznaczenia
N
norma DIN VDE
(N)
podobny do normy DIN VDE
Materiał żyły
A
żyła aluminiowa
żyła miedziana
Materiał izolacyjny
Y
izolacja z PVC
2X
izolacja z sieciowanego PE (XLPE)
izolacja z papieru impregnowanego
Przewód koncentryczny (ekran)
C
miedziany przewód koncentryczny
CW
miedziany przewód koncentryczny w formie fal (Ceander)
CE
miedzianmy przewód koncentryczny nad każdą żyłą
S
ekran z drutów miedzianych
SE
ekran z drutów miedzianych nad każdą żyłą
H
warstwy przewodzące
(F)
zakres ekranu wodoszczelny wzdłużnie
Pancerz
B
pancerz z taśmy stalowej
F
pancerz z pobielanych płaskich stalowych drutów
G
spirala przeciwskrętna z pobielanej taśmy stalowej
R
pancerz z pobielanych stalowych drutów okrągłych
Materiał płaszcza
A
płaszcz z materiału włóknistego
K
płaszcz ołowiany
KL
płaszcz aluminiowy
Y
płaszcz z PVC
2Y
płaszcz z PE
Żyła ochronna
I
z żyłą ochronną
O
bez żyły ochronnej
Liczba żył
Przekrój nominalny przewodu w mm²
Typ przewodu
r…
przewód okrągły
s…
przewód sektorowy
o…
przewód owalny
…E…
przewód okrągły, lity
…m
przewód skręcony
…h
przewód pusty okrągły
/V
przewód kompaktowy
Napięcie znamionowe
0,6/1 kV
3.6/6 kV
6,0/10 kV
12/20 kV
18/30 k
Przykłady:
NA2XS2Y 1×35 RM/16 6/10 kV
Jednożyłowy kabel izolowany XLPE z płaszczem z PE wg. normy, okrągły, skręcony aluminiowy
przewód o przekroju nominalnym 35mm², okryty ekranem miedzianym 16mm² o napięciu znamionowym (U0/U) 6/10 kV
NYY-J 12×1,5 RE 0,6/1 kV
Kabel wg. normy, izolowany PVC, płaszcz z PVC, z żyłą oznaczoną kolorem żółto-zielonym,
12 drutów o nominalnym przekroju 1,5mm², okrągły przewód, lity, napięcie znamionowe 0,6/1 kV

 

Kody oznaczeń kabli telefonicznych, przewodów złączowych oraz splecionych drutów

Podstawowy typ kabla z dodatkowymi informacjami
A
kabel zewnętrzny
AB
kabel zewnętrzny z ochroną odgromową
AJ
kabel zewnętrzny z ochroną indukcyjną
G
kabel górniczy
I
kabel instalacyjny
IE
kabel instalacyjny do przemysłu elektronicznego
IE-H
kabel instalacyjny do przemysłu elektronicznego, bezhalogenowy
ST
kabel switchboardowy
T
kabel rozdziału energetycznego
YV/LI…
przewody złączowe/druty montażowe
Izolacja
P
suchy papier
Y
polichlorek winylu PVC
2Y
polietylen PE
02Y PE
piankowy (komórkowy)
02YS
izolacja z powłoki piankowej (Foam-Skin)
3Y
Styroflex
5Y
PTFE
6Y
FEP
7Y
ETFE
Ekrany
C
ekran z oplotu miedzianego
D
ekran z drutu miedzianego (spiralnie skręcony)
F
wypełnienie środka kabla żelem petrolat
(K)
ekran z taśmy miedzianej z wewnętrznym płaszczem z PE
(L)
taśma aluminiowa
(ms)
ekran magnetyczny z taśmy stalowej
(St)
ekran z tworzywa sztucznego pokryty metalową folią
(Z)
oplot z drutów stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Materiał płaszcza
L
gładki płaszcz aluminiowy
(L)2Y
płaszcz z barierią przeciw wilgoci z aluminium pokrytym kopolimerem
LD
pofałdowany płaszcz aluminiowy
M
płaszcz ołowiany
Mz
stopowy płaszcz ołowiany
W
pofałdowany płaszcz stalowy
Liczba skręconych żył
…x1x
jedna żyła
…x2x
podwójne (przewód bliźniaczy)
…x3x
potrójne
…x4x
poczwórnie
…x5x
pięciożyłowe
Powłoka ochronna
Y
płaszcz z PVC
Yv
płaszcz ochronny wzmocniony z PVC
Yw
płaszcz z PVC odporny na wysokie temperatury
Yu
plaszcz z PVC płlomienioodporny (niepalny)
2Y
plaszcz z PE
2Yv
wzmocniony płaszcz ochronny z PE
E
masa z osadzoną taśmą z tworzywa sztucznego
C
płaszcz ochronny z juty i mieszanki
Średnica żyły w mm
Typ skręcanych komponentow
F
czwórka gwiazdkowa z obwodem pochodnym w kablach kolejowych
S
rdzeń sygnału w sygnałowym kablu kolejowym
StO
czwórka gwiazdkowa ogólna
St
czwórka gwiazdkowa z obwodem pochodnym na dłuższe odległości
StI
czwórka gwiazdkowa bez obwodu pochodnego
StII
czwórka gwiazdkowa taka jak StIII, ale ze zwiększoną nierównowagą pojemności pracy
StIII
czwórka gwiazdkowa w lokalnym kablu (abonenta)
StIV
czwórka gwiazdkowa do transmisji f=120 kHz
StV
czwórka gwiazdkowa do transmisji f=550 kHz
StVI
czwórka gwiazdkowa do transmisji f=17 MHz
DM
wiązka czwórkowa Dieselhorst-Martin
TF
czwórka gwiazdkowa częstotliwości nośnej
P
skręcona para
PiMF
para w folii metalizowanej
ViMF
wiązka czwórkowa w folii metalizowanej
BdiMF
jednostka w folii metalizowanej
Kx
kabel koncentryczny
Ułożenie skręcania
Lg
warstwy układane koncentrycznie
Bd
skręcanie jednostek
Przewód do pancerza
A
warstwy przewodów aluminiowych (Al) do ochrony indukcyjnej
B
pancerz
b
pancerz z taśmy stalowej do ochrony indukcyjnej
1B
0,3 1 warstwa taśmy stalowej, grubość 0,3 mm
2B
0,5 2 warstwy taśmy stalowej, grubość 0,5 mm
D
warstwa przewodów miedzianych do ochrony indukcyjnej
(T)
naprężona podpora przewodów stalowych kabla powietrznego

 

Nowe znakowanie żył kablowych

dla kabli i przewodów niskiego napięcia DIN VDE 0293-308

W styczniu 2003 r. pojawiła się nowa norma DIN VDE 0293-308 „Oznakowanie żył w kablach i przewodach sterowniczych giętkich (cienkodrutowych) za pomocą kolorów”. W związku z europejskimi unifikacjami, zmierzającymi do ujednolicenia oznakowania na żyłach, producentom kabli i przewodów oraz dystrybutorom udało się poczynić kolejny krok w kierunku wspólnego europejskiego „języka tej branży”. Dzięki regułom stosowania nowych schematów kolorystycznych produkty staną się w przyszłości porównywalne bez względu na granice krajów.

Innowacja

Istotną rzeczą jest wprowadzenie szarego koloru żył dla przewodów zewnętrznych w celu lepszego różnicowania żył. Niezmienne pozostają zasady dotyczące używania kolorów dla żył ze zredukowanym przekrojem poprzecznym – zielono-żółty lub niebieski. Nowe oznakowania kolorystyczne dla żył w kablach i przewodach od 2- do 5-żyłowych przedstawione są na prezentowanym niżej zestawieniu.

Okres przejściowy

Nowe normy obowiązują już od stycznia 2003 r., jednak w okresie przejściowym dopuszczalne były jeszcze zwłoki w zmianach oznaczeń, tzn. kable i przewody z dotychczasowymi oznaczeniami żył mogły być używane jednocześnie z nowymi normami do 1.04.2006 roku. Okres przejściowy służył do tego, by użytkownicy kabli i przewodów, jak również producenci i dystrybutorzy mogli zrealizować przedsięwzięcia z dotychczas używanymi produktami.

Wyjaśnienia do oznaczeń kodowych

dla kabli i izolowanych przewodów

A-kabel zewnętrzny(-Cu)całkowity przekrój ekranu miedzianego (mm2)
Auznany typ narodowyDekran z drutu miedzianego
ABkabel zewnętrzny z ochroną odgromową(D)ekran ze spiralnie skręconych drutów miedzianych
ADkabel zewnętrzny z ochroną różnicowąDMwiązka czwórkowa Dieselhorst-Martin
AJ-kabel zewnętrzny z ochroną indukcyjnąDreiertrzy żyły w skręcie trójkami
ASLHsamonośne kable teletechniczne do przewodów wysokiego napięciaEmiedziana żyła pomocnicza
BpancerzE(e)otulina ochronna z masy lepkiej z osadzoną taśmą z tworzywa sztucznego
Bobicie tekstylneejednodrutowy, lity
bpancerzFkabel wypełniony żelem petrolat
(1B.)jedna warstwa taśmy stalowej… grubość taśmy w mmFotulanie folią
(2B.)dwie warstwy taśmy stalowej… grubość taśmy w mmFkabel płaski
BDskręcanie w wiązkiFczwórka gwiazdkowa do kabli kolejowych
BLKnieizolowany przewód miedzianyFczwórka gwiazdkowa do obwodów pochodnych
BZprzewód z brązu(F.)pancerz z drutów płaskich… grubość w mm
Cekran z oplotu miedzianego0Fwypełniony żelem środek kabla, wypełniacz
materiałów stałych
Cprzewód zewnętrzny z oplotu z drutów miedzianychFRśrodek redukujący palność
Czewnętrzna otulina z juty i masy lepkiej2Sobicie z dwóch warstw jedwabiu
Cudrut miedzianyStczwórka gwiazdkowa do obwodu pochodnego
felastyczny, cienkodrutowyStIczwórka gwiazdkowa do kabli telekomunikacyjnych na większych odległościach
ffwyjątkowo cienkodrutowySTIIIczwórka gwiazdkowa do kabli w sieciach lokalnych
GIzolacja lub płaszcz z kauczuku (NR) lub (SBR)(St)ekran statyczny
G-kabel górniczyStakuprzewód stalowy z pokryciem miedzianym
GJkabel górniczy z ochroną indukcyjnąStaku-Liżyły stalowe z pokryciem miedzianym
GSobicie lub oplot z włókna szklanegoTorgan nośny dla kabla powietrznego
2Gizolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku silikonowego (SIR)T-kabel podzielny
3Gizolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku
etylenowo-propylenowego (EPR)
TFczęstotliwość nośna par lub potrójnych wiązek czwórkowych
4Gizolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku etylenowego oktanu winylu (EVA)TiCtrójka w oplocie z drutu miedzianego
5Gizolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku chloroprenowego (CR)TiMFtrójka w folii metalizowanej
6Gizolacja lub płaszcz ochronny z polietylenu chlorosulfonowego (CSM), HypalonUoplot z włókien tekstylnych
7Gizolacja lub płaszcz ochronny z fluoroelastomeru (FKM)VGDpozłacany
8Gizolacja lub płaszcz ochronny z kauczuku nitrylowego (NBR)VNniklowany
9Gkauczuk PE-C (CM)VZKpobielany
53GCM, chlorowany polietylenVSposrebrzany
Hizolacja lub płaszcz ochronny z materiału bezhalogenowegoVZNcynowany
HDokumenty ZharmonizowaneWpłaszcz stalowy pofałdowany
(H.)maksymalna wartość wspólnej pojemności pracy (nF/km)Wwysoka odporność na wysoką temperaturę
(HS)taśma lub warstwa półprzewodzącaWpłaszcz stalowy pofałdowany
HXsieciowana mieszanka polimerowa bezhalogenowaXsieciowany polichlorek winylu (X-PVC) lub inny materiał
„IMFindywidualny element skrętu (pary lub pojedyncze żyły etc.) w folii metalizowanej i żyle pomocniczejXPEsieciowany polietylen (X-PE)
IMFwiele elementów skrętu w folii metalizowanej i żyle pomocniczej2Xsieciowany polietylen
-Jkabel z żółto-zieloną żyłą ochronną7Xsieciowany czterofluoroetylen etylenowy (X ETFE)
-JZkabel z żółto-zieloną żyłą ochronną i z żyłami z nadrukiem cyfr10Xsieciowany polifluorek winylidenu (X-PVDF)
Ktaśma miedzianaYPVC, polichlorek winylu
(K)taśma miedziana nad izolacją wewnętrzną wzdłużnaYuPVC, polichlorek winylu, niepalny, ze środkiem
redukującym palność
LAżyła lamowa (płaski miedziany drut skręcony wokól nośnika z włókien syntetycznych)YVPVC, polichlorek winylu ze wzmocnionym płaszczem
LDpłaszcz pofałdowany aluminiowyYVżyły z cynowanym drutem
Lgskręt równoległyYwPVC, polichlorek winylu, odporny na wysokie temperatury do 90oC
lIprzewód ze skręconych drutów2Ypolietylen (PE)
(L)Ylaminowany płaszcz z taśmy aluminiowej i osłona z PVC2Yvpolietylen, wzmocniony płaszcz
(L)2Ylaminowany płaszcz z taśmy aluminiowej i osłona z PE02Ypolietylen komórkowy
2Lizolacja z podwójnej powłoki emaliowej02YSizolacja z polietylenu komórkowego z zewnętrzną powłoką z PE
Mprzewód z płaszczem
z tworzywa sztucznego
2YHOpowietrzna izolacja z polietylenu
Mpłaszcz ołowiany3Yizolacja polistyrenowa (PS), Styroflex
Mzstopowy płaszcz ołowiany4Yizolacja lub płaszcz ochronny z poliamidu (PA)
(mS)ekran magnetyczny5Yizolacja lub płaszcz ochronny z policzterofluoroetylenu
(PTFE) HELUFLON ®
Nnorma VDE5YXPFA
(N)zaadaptowany do normy VDE6Yperfluoroetylen-propylen (FEP), HELUFLON*
NCspaliny niekorozyjne7Yizolacja lub płaszcz ochronny z czterofluoroetylenu etylenowego (ETFE)
NFkolor naturalny8Yizolacja z poliamidu (Pl), Kapton
-Okabel bez żółto-zielonej żyły ochronnej9Ypolipropylen (PP)
-OZkabel bez żółto-zielonej żyły ochronnej i żył z nadrukiem cyfr10YPVDF, polifluorek winylidenu
óolejoodporny11Ypoliuretan (PUR)
O2Ypianka PE, izolacja (komórkowy PE)12YTPE-E, TPE
Qoplot z drutów stalowych13YTPE-EE, TPE na bazie estru poliestru
(R…\drut okrągły, średnica w mm31YTPE-S, TPE na bazie polistyrolu
RAGL-przewód kompensacyjny (wyrównawczy) do termoelementów41YTPE-A, TPE na bazie poliamidu
RD-kabel Rhenomatic51YPFA, perfluor-alkoksylalkan
REkabel komputerowy71YECTFE, chlorotrójfluoroetylen
RG-kabel koncentryczny wg specyfikacji MIL91YTPE-O, TPE na bazie estru poliestru
reokrągły, jednożyłowy-Zżyła z nadrukiem cyfr
rmokrągły wielożyłowyZprzewód bliżniaczy
RS-kabel komputerowy switchboardowy(Z)oplot z przewodów stalowych o dużej wytrzymałości
na rozciąganie
Sobicie z jedwabiu(ZG)element odciążający z przędzy włókna szklanego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Skable sygnałowe kolejowe(ZN)(odciążenie) z elementów niemetalicznych o dużej wytrzymałości na rozciąganie
(S.)wartość nominalna wspólnej pojemności pracy (nF/km)
-Skabel sygnałowy dla kolei niemieckiej
S-kabel swltchboardowy
SLelastyczny kabel z płaszczem

 

Oznaczenia żył według DIN VDE 02931 (stare)

Wielożyłowe elastyczne przewody sterownicze i zasilające

Liczba żyłPrzewody z żółto-zieloną żyłą ochronną (-J)
Przewody bez żółto-zielonej żyły ochronnej (-O)
2brązowe/niebieskie
3żółto-zielone/brązowe/niebieskieczarne/niebieskie/brązowe
4żółto-zielone/czarne/niebieskie/brązoweczarne/niebieskie/brązowe/czarne
5żółto-zielone/czarne/niebieskie/brązowe/czarneczarne/niebieskie/brązowe/czarne/czarne
6 i więcejżółto-zielone/inne czarne z nadrukiem cyfr
w kolorze białym
czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym

 

Kable wielożyłowe do układania na stałe

Liczba żyłPrzewody z żółto-zieloną
żyłą ochronną (-J)
Przewody bez żółto-zielonej
żyły ochronnej (-O)
Z żyłą ochronną
2żółto-zielone/czarne*czarne/niebieskieczarne/niebieskie
3żółto-zielone/czarne/niebieskieczarne/niebieskie/brązoweczarne/niebieskie/brązowe
4żółto-zielone/czarne/niebieskie
/brązowe
czarne/niebieskie/brązowe/czarneczarne/niebieskie/brązowe/czarne
5żółto-zielone/czarne/niebieskie
/brązowe/czarne
czarne/niebieskie/brązowe/czarne
/czarne
6 i więcejżółto-zielone/inne czarne
z nadrukiem cyfr w kolorze białym
czarne z nadrukiem cyfrczarne z nadrukiem cyfr
* Ten typ, według DIN VDE 0100 Art. 540, tabela 2, jest ważny jedynie dla kabli miedzianych o przekroju 10mm² i większym lub aluminiowych
o przekroju 16 mm².

 

Oznaczenia żył według DIN VDE 0293-308 2) (nowe)

Liczba żyłPrzewody z żółto-zieloną
żyłą ochronną (-J)
Przewody bez żółto-zielonej
żyły ochronnej (-O)
2brązowe/niebieskie
3żółto-zielone/brązowe/niebieskiebrązowe/czarne/szare
3³⁾niebieskie/brązowe/czarne
4żółto-zielone/brązowe/czarne/szareniebieskie/brązowe/czarne/szare
4³⁾żółto-zielone/niebieskie/brązowe/czarne
5żółto-zielone/niebieskie/brązowe/czarne/szareniebieskie/brązowe/czarne/szare/czarne
6 i więcejżółto-zielone/inne czarne z nadrukiem cyfr w kolorze białymczarne z nadrukiem cyfr w kolorze białym
¹⁾ Oznaczanie według VDE 0293:1990-91/ okresy przejściowe do 1 kwietnia 2006 r., po tej dacie jedynie oznaczenia dla 6 lub więcej żył pozostaną takie same.
²⁾ Oznaczanie według VDE 0293-308 (ważne na dzień 1 stycznia 2003 r.).
³⁾ Jedynie do wybranych zastosowań
Oznaczanie kolorami i cyframi (w kierunku osi wzdłużnej)
Wysokośc i przerwa w numeracji
Nominalna średnica
żyły mm
e*⁾
mm
h
mm
l
mm
d
mm
D ≤ 2,4mm≥ 0,6≥ 2,3ok. 2≤ 50e: szerokośc cyfry
2,4 < D ≤ 50≥ 1,2≥ 3,2ok. 3≤ 50h: wysokość cyfry
50 < D≥ 1,6≥ 4,6ok. 4≤ 50i: odległość pomiędzy kolejnymi cyframi oraz pomiędzy cyfrą a kreseczką
*⁾ jeżeli cyfra wynosi 1, najmniejsza szerokość to połowa podanego wymiaru w tej kolumnied: odległość pomiędzy dwiema kolejnymi cyframi

 

 

Oznaczenia żył według E DIN VDE 0245 część 1

Zastosowanie do typów: NLSY NSY NLSCY NSYCY
Zgodnie z normą seria DIN-Norm 0245 oznaczanie żył opiera się na stwierdzeniu, czy kod będzie określony kolorem, czy numeracją.

Oznaczanie kolorami

Kolor żyły jest podany jako kolor podstawowy oraz kolor pierścienia. W żyłach wielokolorowych pierwszy podkreślony kolor jest kolorem podstawowym. Oznaczanie kolorów podstawowych następuje poprzez określenie kolorów izolacji lub powierzchni leżącej nad izolacją żył. Drugi i trzeci kolor nadrukowany jest na kolorze podstawowym w formie pierścienia.

Liczenie

Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od żyły 1 w wewnętrznej warstwie do zewnątrz. Rozmiary pierścieni oraz odległości podane są w mm.

Nr
żyły
Kolor podstawowy
i kolor pierścienia
Nr
żyły
Kolor podstawowy
i kolor pierścienia
Nr
żyły
Kolor podstawowy
i kolor pierścienia
1biały21biały-niebieski41szary-czarny
2brązowy22brązowy-niebieski42różowy-czarny
3zielony23biały-czerwony43niebieski-czarny
4żółty24brązowy-czerwony44czerwony-czarny
5szary25biały-czarny45biały-brązowy-czarny
6różowy26brązowy-czarny46żółty-zielony-czarny
7niebieski27szary-zielony47szary-różowy-czarny
8czerwony28żółty-szary48czerwony-niebieski-czarny
9czarny29różowy-zielony49biały-zielony-czarny
10fioletowy30żółty-różowy50brązowy-zielony-czarny
11szary-różowy31zielony-niebieski51biały-żółty-czarny
12czerwony-niebieski32żółty-niebieski52żółty-brązowy-czarny
13biały-zielony33zielony-czerwony53biały-szary-czarny
14brązowy-zielony34żółty-czerwony54szary-brązowy-czarny
15biały-żółty35zielony-czarny55biały-różowy-czarny
16żółty-brązowy36żółty-czarny56różowy-brązowy-czarny
17biały-szary37szary-niebieski57biały-niebieski-czarny
18szary-brązowy38różowy-niebieski58brązowy-niebieski-czarny
19biały-różowy39szary-czerwony59biały-czerwony-czarny
20różowy-brązowy40różowy-czerwony60brązowy-czerwony-czarny
Przykład: żyła 21 biały-niebieski-biały – kolor podstawowy, niebieski – kolor pierścienia
Podane kolory odpowiadają normie DIN IEC 304 oraz HD 402.S2.
Oznaczanie z wykorzystaniem kolorów – według DIN VDE 0293.

 

z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż

Kable sterownicze oraz kable komputerowe: skręt żył pojedynczych

Izolacja żyły ma kolor podstawowy. Kody żył wielokolorowych składają się z koloru podstawowego i kolorów pierścieni.

Drugi i trzeci kolor nadrukowany jest na kolorze podstawowym w formie pierścienia.

Szerokość pierścienia wynosi 2-3 mm. Dopuszczalna jest niewielka nieostrość brzegów koloru oraz małe przesunięcie obu półpierścieni.

Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od zewnętrznej warstwy do wewnątrz.

 

Nr
Kolor podstawowy
pierścienia
Nr
Kolor podstawowy
pierścienia
Nr
Kolor podstawowy
pierścienia
Nr
Kolor podstawowy
pierścienia
1biały17biały-szary33zielony-czerwony49szary
2brązowy18szary-brązowy34żółty-czerwony50różowy
3zielony19biały-różowy35zielony-czarny51niebieski
4żółty20różowy-brązowy36żółty-czarny52czerwony
5szary21biały-niebieski37szary-niebieski53czarny
6różowy22brązowy-niebieski38różowy-niebieski54fioletowy
7niebieski23biały-czerwony39szary-czerwony55szary-różowy
8czerwony24brązowy-czerwony40różowy-czerwony56czerwony-niebieski
9czarny25biały-czarny41szary-czarny57biały-zielony
10fioletowy26brązowy-czarny42różowy-czarny58brązowy-zielony
11szary-różowy27szary-zielony43niebieski-czarny59biały-żółty
12czerwony-niebieski28żółty-szary44czerwony-czarny60żółty-brązowy
13biały-zielony29różowy-zielony45biały61biały-szary
14brązowy-zielony30żółty-różowy46brązowy
15biały-żółty31zielony-niebieski47zielony
16żółty-brązowy32żółty-niebieski48żółty

Oznaczenie żył zaadaptowane* do DIN 47100

bez powtarzania kolorów

Nr
żyły
Kolor podstawowy
pierścienia
Nr
żyły
Kolor podstawowy
pierścienia
Nr
żyły
Kolor podstawowy
pierścienia
Nr
żyły
Kolor podstawowy
pierścienia
1biały17biały-szary33zielony-czerwony49biały-zielony-czarny
2brązowy18szary-brązowy34żółty-czerwony50brązowy-zielony-czarny
3zielony19biały-różowy35zielony-czarny51biały-żółty-czarny
4żółty20różowy-brązowy36żółty-czarny52żółty-brązowy-czarny
5szary21biały-niebieski37szary-niebieski53biały-szary-czarny
6różowy22brązowy-niebieski38różowy-niebieski54szary-brązowy-czarny
7niebieski23biały-czerwony39szary-czerwony55biały-różowy-czarny
8czerwony24brązowy-czerwony40różowy-czerwony56różowy-brązowy-czarny
9czarny25biały-czarny41szary-czarny57biały-niebieski-czarny
10fioletowy26brązowy-czarny42różowy-czarny58brązowy-niebieski-czarny
11szary-różowy27szary-zielony43niebieski-czarny59biały-czerwony-czarny
12czerwony-niebieski28żółty-szary44czerwony-czarny60brązowy-czerwony-czarny
13biały-zielony29różowy-zielony45biały-brązowy-czarny61czarny-biały
14brązowy-zielony30żółty-różowy46żółty-zielony-czarny
15biały-żółty31zielony-niebieski47szary-różowy-czarny
16żółty-brązowy32żółty-niebieski48czerwony-niebieski-czarny
*odchylenie od DIN, bez powtarzania kolorów, od żyły nr. 45 wzwyż

 

Oznaczanie parami kolorów według DIN 47100

z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż

Kable sterownicze oraz kable komputerowe: skręt żył parowy

Izolacja żyły ma kolor podstawowy. Kody żył wielokolorowych składają się z koloru podstawowego i kolorów pierścieni.

Drugi kolor nadrukowany jest na kolorze podstawowym w formie pierścienia.

Szerokość pierścienia wynosi 2-3 mm. Dopuszczalna jest niewielka nieostrość brzegów koloru oraz małe przesunięcie obu półpierścieni.

Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od zewnętrznej warstwy do wewnątrz.

 

Skręt parowy

Kolor

Skręt parowy

Kolor

Nr pary

Żyła

Nr pary

Żyła

1

23

45

a
b

biały
brązowy

12

34

56

a
b

biały-czerwony
brązowy-czerwony

2

24

46

a
b

zielony
żółty

13

35

57

a
b

biały-czarny
brązowy-czarny

3

25

47

a
b

szary
różowy

14

36

58

a
b

szary-zielony
żółty-szary

4

26

48

a
b

niebieski
czerwony

15

37

59

a
b

różowy-zielony
żółty-różowy

5

27

49

a
b

czarny
fioletowy

16

38

60

a
b

zielony-niebieski
żółty-niebieski

6

28

50

a
b

szary-różowy
czerwony-niebieski

17

39

61

a
b

zielony-czerwony
żółty-czerwony

7

29

51

a
b

biały-zielony
brązowy-zielony

18

40

62

a
b

zielony-czarny
żółty-czarny

8

30

52

a
b

biały-żółty
żółty-brązowy

19

41

63

a
b

szary-niebieski
różowy-niebieski

9

31

53

a
b

biały-szary
szary-brązowy

20

42

64

a
b

szary-czerwony
różowy-czerwony

10

32

54

a
b

biały-różowy
różowy-brązowy

21

43

65

a
b

szary-czarny
różowy-czarny

11

33

55

a
b

biały-niebieski
brązowy-niebieski

22

44

66

a
b

niebieski-czarny
czerwony-czarny
Kolor żył według DIN 47002
Przewody okablowania (do urządzeń ) YV
(dla kabli o podwójnych kolorach
podstawowy kolor jest podkreślony)
Oznaczenie żył dla kabli z płaszczem YR-Bell
ws
biały
br
bązowy
2×0,8
bk, bu
enzielonygeżółty3x,08bk, bu, bn
grszaryrsróżowy4×0,8bk, bu, bn, ye
blniebieskirtczerwony5×0,8bk, bu, bn, ye, gn
swczarnyvifioletowy6×0,8bk, bu, bn, ye, gn, vt
wsbrbiały-brązowywsgnbiały-zielony8×0,8bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og
wsgebiały-żółtywsblbiały-niebieski10×0,8bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy
wsrtbiały-czerwonywsswbiały-czarny12×0,8bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu
brgnbrązowy-zielonybrgebrązowy-żółty14×0,8bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu, cog, lgn
brblbrązowy-niebieskibrswbrązowy-czarny16×0,8bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu, cog, lgn, ird, lye
gngeżółty-zielonygnrtzielony-czerwony
gnswzielony-czarnygeblżółty-niebieski
gertżółty-czerwonygeswżółty-czarny
grrtszary-czerwonygrswszary-czarny
rsrwróżowy-czarnyrsviróżowy-fioletowy
blrtniebieski-czerwonyrtswczerwony-czarny
vilrtfioletowy-czerwony

 

Oznaczenia żył HELUKABEL® –JB

Przewody sterownicze JB i SY-JB oznaczane kolorami z żółto-zieloną żyłą ochronną

Zestawienie kolorów do 102 żył składa się z 11 podstawowych kolorów. Od żyły 12 wzwyż oznacza się, dodając jeden lub dwa dodatkowe pierścienie kolorowe albo podłużne paski nadrukowane na kolorze podstawowym.

Szerokość pierścienia ma około 2 mm.

Kable 3- do 5-żyłowe

Oznaczanie kolorem według VDE 0293 oraz BS dla kabli elastycznych

3 żyły = żółto-zielony/brązowy/niebieski

4 żyły = żółto-zielony/brązowy/czarny/szary

5 żył = żółto-zielony/czarny/niebieski/brązowy/szary

Kable 6- i więcej żyłowe

Oznaczenie według poniższej tabeli.

Kolor izolacji jest kolorem podstawowym. Drugi i trzeci kolor jest nadrukowany na kolorze podstawowym w formie pierścienia lub podłużnego paska. Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od wewnętrznej warstwy na zewnątrz.

Nr
Kolor podstawowy pierścienia
Nr
Kolor podstawowy pierścienia
Nr
Kolor podstawowy pierścienia

 

0żółty-zielony34różowy-niebieski68pomarańczowy-biały-czarny
1biały35pomarańczowy-niebieski69przezroczysty-biały-czarny
2czarny36przezroczysty-niebieski70beżowy-biały-czarny
3niebieski37beżowy-niebieski71brązowy-biały-niebieski
4brązowy38szary-brązowy72szary-biały-niebieski
5szary39czerwony-brązowy73czerwony-biały-niebieski
6czerwony40fioletowy-brązowy74fioletowy-biały-niebieski
7fioletowy41różowy-brązowy75różowy-biały-niebieski
8różowy42pomarańczowy-brązowy76pomarańczowy-biały-niebieski
9pomarańczowy43przezroczysty-brązowy77przezroczysty-biały-niebieski
10przezroczysty44beżowy-brązowy78beżowy-biały-niebieski-biały-niebieski
11beżowyy45czerwony-szary79szary-biały-brązowy
12czarny-biały46fioletowy-szary80czerwony-biały-brązowy
13niebieski-biały47różowy-szary81fioletowy-biały-brązowi
14brązowy-biały48pomarańczowy-szary82różowy-biały-brązowy
15szary-biały49przezroczysty-szary83pomarańczowy-biały-brązowy
16czerwony-biały50beżowy-szary84przezroczysty-biały-brązowy
17fioletowy-biały51pomarańczowy-czerwony85beżowy-biały-brązowy
18różowy-biały52przezroczysty-czerwony86czerwony-biały-szary
19pomarańczowy-biały53beżowy-czerwony87fioletowy-biały-szary
20przezroczysty-biały54różowy-fioletowy88różowy-biały-szary
21beżowy-biały55pomarańczowy-fioletowy89pomarańczowy-biały-szary
22niebieski-czarny56przezroczysty-fioletowy90przezroczysty-biały-szary
23brązowy-czarny57beżowy-fioletowy91beżowy-biały-szary
24szary-czarny58przezroczysty-różowy92niebieski-biały-czerwony
25czerwony-czarny59beżowy-różowy93brązowy-biały-czerwony
26fioletowy-czarny60przezroczysty-pomarańczowy94fioletowy-biały-czerwony
27różowy-czarny61beżowy-pomarańczowy95różowy-biały-czerwony
28pomarańczowy-czarny62niebieski-biały-czarny96pomarańczowy-biały-czerwony
29przezroczysty-czarny63brązowy-biały-czarny97brązowy-biały-fioletowy
30beżowy-czarny64szary-biały-czarny98pomarańczowy-biały-fioletowy
31brązowy-niebieski65czerwony-biały-czarny99brązowy-czarny-niebieski
32szary-niebieski66fioletowy-biały-czarny100szary-czarny-niebieski
33czerwony-niebieski67różowy-biały-czarny101czerwony-czarny-niebieski

 

Oznaczenia żył HELUKABEL® –OB

Przewody sterownicze OB oraz SY-OB oznaczane kolorami bez żółto-zielonej żyły ochronnej

Zestawienie kolorów do 101 żył składa się z 11 podstawowych kolorów. Od żyły 12 wzwyż oznacza się je, dodając jeden lub dwa dodatkowe pierścienie kolorowe lub podłużne paski nadrukowane na kolorze podstawowym. Szerokość pierścienia ma około 2 mm.

Kable 2- do 5-żyłowe

Oznaczanie kolorem według VDE 0293 oraz BS dla kabli elastycznych

2 żyły = brązowy/niebieski

3 żyły = brązowy/czarny/szary

4 żyły = niebieski/brązowy/czarny/szary

5 żył = niebieski/brązowy/czarny/szary/czarny

Kable 6- i więcej żyłowe

Oznaczenie według poniższej tabeli. Kolor izolacji jest kolorem podstawowym. Drugi i trzeci kolor jest nadrukowany na kolorze podstawowym w formie pierścienia lub podłużnego paska. Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od wewnętrznej warstwy na zewnątrz.

Nr
Kolor podstawowy pierścienia
Nr
Kolor podstawowy pierścienia
Nr
Kolor podstawowy pierścienia
1biały35pomarańczowy-niebieski69przezroczysty-biały-czarny
2czarny36przezroczysty-niebieski70beżowy-biały-czarny
3niebieski37beżowy-niebieski71brązowy-biały-niebieski
4brązowy38szary-brązowy72szary-biały-niebieski
5szary39czerwony-brązow73czerwony-biały-niebieski
6czerwony40fioletowy-brązowy74fioletowy-biały-niebieski
7fioletowy41różowy-brązowy75różowy-biały-niebieski
8różowy42pomarańczowy-brązowy76pomarańczowy-biały-niebieski
9pomarańczowy43przezroczysty-brązowy77przezroczysty-biały-niebieski
10przezroczysty44beżowy-brązowy78beżowy-biały-niebieski-biały-niebieski
11beżowy45czerwony-szary79szary-biały-brązowy
12czarny-biały46fioletowy-szary80czerwony-biały-brązowy
13niebieski-biały47różowy-szary81fioletowy-biały-brązowi
14brązowy-biały48pomarańczowy-szary82różowy-biały-brązowy
15szary-biały49przezroczysty-szary83pomarańczowy-biały-brązowy
16czerwony-biały50beżowy-szary84przezroczysty-biały-brązowy
17fioletowy-biały51pomarańczowy-czerwony85beżowy-biały-brązowy
18różowy-biały52przezroczysty-czerwony86czerwony-biały-szary
19pomarańczowy-biały53beżowy-czerwony87fioletowy-biały-szary
20przezroczysty-biały54różowo-fioletowy88różowy-biały-szary
21beżowy-biały55pomarańczowy-fioletowy89pomarańczowy-biały-szary
22niebieski-czarny56przezroczysty-fioletowy90przezroczysty-biały-szary
23brązowy-czarny57beżowy-fioletowy91beżowy-biały-szary
24szary-czarny58przezroczysty-różowy92niebieski-biały-czerwony
25czerwony-czarny59beżowy-różowy93brązowy-biały-czerwony
26fioletowy-czarny60przezroczysty-pomarańczowy94fioletowy-biały-czerwony
27różowy-czarny61beżowy-pomarańczowy95różowy-biały-czerwony
28pomarańczowy-czarny62niebieski-biały-czarny96pomarańczowy-biały-czerwony
29przezroczysty-czarny63brązowy-biały-czarny97brązowy-biały-fioletowy
30beżowy-czarny64szary-biały-czarny98pomarańczowy-biały-czerwony
31brązowy-niebieski65czerwony-biały-czarny99brązowy-czarny-niebieski
32szary-niebieski66fioletowy-biały-czarny100szary-czarny-niebieski
33czerwony-niebieski67różowy-biały-czarny101czerwony-czarny-niebieski
34różowy-niebieski68pomarańczowy-biały-czarny

 

Kable switchboardowe S-YY Lg

OZNACZENIE ŻYŁY

wymiary w mm

Żyły oznacza się w grupach kolorów w każdej 4-, 5-, 6-,
10-żyłowej kombinacji kolorystycznej, która powtarzana
jest regularnie zgodnie z następującym schematem:

Liczba żył
w każdej grupie
kolorystycznej
Kolory żył
4niebieski, czerwony, szary, zielony
5niebieski, czerwony, szary, zielony, brązowy
6niebieski, czerwony szary, zielony, brązowy,
czarny
10niebieski, czerwony, szary, zielony, brązowy,
czarny, żółty, biały, różowy, fioletowy

Przykład:
S-YY 30 (5×6) x 1 x 0,6 Lg
= 5x grupy kolorów z 6 różnymi kolorami żył

W kablu powinny zostać zastosowane tylko grupy kolorów tych samych
oznaczeń. W każdej warstwie niebieska żyła pierwszej pełnej grupy kolorów
jest oznaczana pierścieniem czerwonym.

Pozostałe żyły poprzedniej grupy kolorów ułożone są przed żyłami
niebieskimi z czerwonymi oznaczeniami.

Liczenie: od zewnątrz do środka

Żyły kabla switchboardowego skręcone są warstwami.

Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku,
zaczynając od zewnętrznej warstwy do wewnątrz.

Kable switchboardowe S-Y(St)Y Bd

OZNACZENIE ŻYŁY

wymiary w mm

Oznaczanie kolorami żył a i b w kablach switchboardowych
jest kodowane kolorem podstawowym i kolorem pierścienia.

Oznaczanie kolorem podstawowym i kolorem pierścienia

Nr
grupy
Nr seryjny skręconych
elementów
Kolory
pierścienia
żyła a
Kolor
podstawowy
żyła a i b
1
2
3
4
5
1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25
niebieski
żółty
zielony
brązowy
czarny
biały
6
7
8
9
10
26
31
36
41
46
27
32
37
42
47
28
33
38
43
48
29
34
39
44
49
30
35
40
45
50
niebieski
żółty
zielony
brązowy
czarny
szary

Dla kabli z więcej niż 50 skręconymi elementami kod
oznaczenia 51 i wyżej oraz powyższe elementy powinny być
liczone od liczby seryjnej 1.

Skręcone elementy to pary, trójki i pięciożyłowe wiązki
Pary żył a i b
Trójki żył a, b i c
Pięciożyłowe wiązki żył a, b, c, d i e

Żyły w pięciożyłowych wiązkach z tym samym oznaczeniem
pierścieni są ze sobą skręcone.

Liczenie: od zewnątrz do środka. Wiązki należy liczyć
kolejno, licząc prawidłowo kolory, poprzez warstwy w tym samym
kierunku, zaczynając od zewnętrznej warstwy do wewnątrz.

 

Oznaczenia żył według DIN VDE 0815

Kable instalacyjne
J-YY…Bd, J-Y(St)Y…Bd
J-H(St)H…Bd oraz J-2Y(St)Y…Bd

Osłony ilozacyjne pojedynczych żył czwórki gwiazdkowej
oznaczone są czarnymi pierścieniami

Żyły czwórki gwiazdkowej podzespołu są liczone zgodnie
z sekwencją kolorów podstawowych:
Czwórka 1: kolor podstawowy wszystkich żył czerwony
Czwórka 2: kolor podstawowy wszystkich żył zielony
Czwórka 3: kolor podstawowy wszystkich żył szary
Czwórka 4: kolor podstawowy wszystkich żył żółty
Czwórka 5: kolor podstawowy wszystkich żył biały

Marker zespołów oznaczany jest czerwoną spiralką,
inne – białą lub nie są oznaczone.

Czwórki podzespołów liczone są zgodnie z sekwencją kolorów
podstawowych. Zespoły są liczone kolejno poprzez warstwy,
zaczynając od warstwy wewnętrznej.

Kable instalacyjne

J-Y(St)Y…Lg

Kable instalacyjne dwuparowe są skręcone
w czwórkę gwiazdkową

Obwód 1: czerwona żyła a, czarna żyła b

Obwód 2: biała żyła a, żółta żyła b

Kable instalacyjne cztero- i wieloparowe

żyła a: z jednej pary każdej warstwy – czerwona,
inne pary – białe

żyła b: niebieska, żółta, zielona, brązowa, czarna
sekwencyjnie

Liczenie: od zewnątrz do wewnątrz

Kable instalacyjne

JE-Y(St)Y…Bd, JE-LiYCH…Bd,

JE-H(St)… oraz JE-HCH…Bd

Oznaczenie parami kolorów

Żyły izolowane oznaczane są różnymi kolorami podstawowymi,
które powtarzane są sekwencyjnie w każdym zespole.

Podstawowe kolory par:

Para1234
Żyła a
żyła b
niebieski
czerwony
szary
żółty
zielony
brązowy
biały
czarny

Kable dwuparowe: żyły skręcone w czwórkę gwiazdkową:

Obwód 1: niebieska żyła a, czerwona żyła b

Obwód 2: szara żyła a, żółta żyła b

Każdy zespół odpowiada jedej grupie pierścieni.

Wszystkie żyły w każdym zespole są oznaczone kolorowymi
pierścieniami i grupami pierścieni.

Kieruneki liczenia we wszystkih zespołach – od wewątrz
do zewnątrz.

Kolory pierścieni i grupy pierścieni

Oznaczenie zespołów

Nr
zespołu
Kolor
pierścienia
Grupa
pierścieni
Taśma
oznaczenia
koloru
1
2
3
4
różowyI
II
III
IV
Kable
zbudowane
z więcej niż
12 zespołów
zawierają
oprócz
pierścieni
kolorowe
plastikowe
spiralki
5
6
7
8
pomarańczowyI
II
III
IV
9
10
11
12
fioletowyI
II
III
IV
13
14
15
16
różowyI
II
III
IV
niebieski
17
18
19
20
pomarańczowyI
II
III
IV
czerwony

 

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski