fbpx

Wartości znamionowe prądu

Print Friendly, PDF & Email

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji A1, A2, B1 i B2 – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 70°C, temperatura otoczenia 30°C

Oznaczenie typu
H07V-U, -R, -K
H07V3-U, -R, -K
NYM, NYMZ, NYMT
NHYRUZY, NYBUY,
NYDY, N05VV-U,
N05VV-R
NHXMH
NYY, NYCY¹⁾
H07V-U, -R, -K
H07V3-U, -R, -K
NYM, NYMZ, NYMT,
NHYRUZY, NYBUY
NYDY
N05VV-U, N05VV-R
NHXMH
NYY, NYCY¹⁾

 

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji C, E, F oraz G – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 70°C, temperatura otoczenia 30°C

Oznaczenie typu
NYM, NYMZ, NYMT, NYIF, NYIFY
NHYRUZY, NYBUY, NYDY
N05W-U, N05W-R, NHXMH,
NYY, NYCY¹⁾
NYY

 

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji A1, A2, B1 i B2 – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 90°C, temperatura otoczenia 30°C

Oznaczenie typu
H07V2-U, -K
NHXA, NHXAF
H07Z-U, -R, -K
NI2XY, N2XY, N2X2Y
N2XH, N2XCH
NHXHX, FE 180
NHXCHX FE180,
NHXH FE180
NHXCH FE180,
NHXHX, NHXCHX
H07V2-U, -K
NHXA, NHXAF
H07Z-U, -R, -K
NI2XY, N2XY, N2X2Y
N2XH, N2XCH
NHXHX FE180
NHXCHX FE180
NHXH FE 180
NHXCH FE180
NHXHX, NHXCHX

 

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji C, E, F oraz G – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 90°C, temperatura otoczenia 30°C

Oznaczenie typu
NI2XY, N2XY, N2X2Y
N2XH, N2XCH¹⁾
NHXH FE180, NHXCH FE180¹⁾
NHXHX FE180, NHXCHX FE180¹⁾
NHXHX, NHXCHX¹⁾
NI2XY, N2XY, N2X2Y
N2XH
NHX FE180
NHXHX FE180
NHXHX

 

Wartości znamionowe prądu

dla kabli i przewodów izolowanych do 1000 V oraz kabli odpornych na wysokie temp.

Oznaczenie typu
H05V-U, -K
H07V-U, -R, -K
H07V3-U, -R, -K
N05XAFX, N07XAFX
NFYW
H05RN-F, H07RN-F
H05V2-U, H05V2-K
H07V2-U, H07V2-K
H05Z-U
H07Z-U, -R, -K
NHXA, NHXAF
H05G-U, H05G-K
H07G-U, -R, -K
N7YA, N7YAF
N2GFA, N2GFAF
H05S-U, H05S-K
H05SJ-K, A05SJ-U, -K
H07ZZ-F

 

H03RT-F, A03RT-F
H05RR-F, A05RR-F
A05RRT-F
H05RN-F, A05RN-F
H05RNH2-F
H07RN-F, A07RN-F
H03VH-Y¹⁾, H03VH-H
H03W-F, A03W-F
H03WH2-F
H05W-F, A05W-F
H05WH2-F
H03WH8-F
H03WH2H8-F
H05WH8-F
H05WH2H8-F
H07ZZ-F²⁾

 

NPL, NMHCÖU, NYMHYV
NSHCÖU, NGFLGÖU
NSHTÖU
H05RTD5-F, H05RND5-F
H05RTD3-F, H05RND3-F
H07RTD5-F, H07RND5-F
H07RTD3-F, H07RND3-F
H07RN-F, A07RN-F
NYMH11YÖ, NGMH11YÖ
H05WH6-F, H05WD3H6-F
H07WH6-F, H07WD3H6-F
A07WH6-F, A07WD3H6-F
NHMHX
H05W5-F, H05WC4V5-K
NYSLY, NYSLYCY
NLSY, NLSCY
NSY, NSCY
NYPLYW, NYFAZW
N2GSA, N2GMH2G

 

JZ-500, -JB, -OZ, -OB
JZ-600, -CY, JZ-750
SY–JZ, -JB J
Z-602, -CY, -RC, -RC-CY
JZ-HF, -CY, PURÖ-JZ
F-C-PURÖ-JZ, YO-C-PURÖ-JZ
PUR-750, PORÖ-JZ-HF, -CY
MULTIFLEX 512 PUR C-PUR
PUR-ORANGE, -(0,0,100,0)
PUR-C-PUR
TRONIC (≥0,5 mm²)
TRONIC-CY (≥0,5 mm²)
F-CY-JZ, -OZ, Y-CY-JZ
THERM 120
JZ-500 HMX -C
BAUFLEX, MULTIFLEX-PLUS
kabel Lift-Hoist
Lift-2S, PVC-Flat, -CY
NEO-Flat, -CY
TOPSERV®, TOPFLEX®

 

Wartości znamionowe prądu dla kabli ≤ 0,6/1 kV

specjalne jednożyłowe kable izolowane kauczukiem, wielożyłowe kable izolowane kauczukiem oraz kable w izolacji odpornej na ścieranie

Oznaczenie typu

 

NSGAÖU, NSGAFÖU
NSHXAÖ, NSHXAFÖ¹⁾

 

NSGAÖU, NSGAFÖU
NSGAFCMÖU
NSHXAÖ, NSHXAFÖ
NSHXAFCMÖ¹⁾

 

NSSHÖU
NT…

 

NT…

 

 

Ogólne wartości znamionowe prądu

dla kabli elastycznych, dla pozostałych kabli nie ujętych w poprzednich tabelach

Współczynniki korygujące* dla odchylonych temperatur otoczenia

Wartości znamionowe prądu dla HELUTHERM® 145

Współczynniki korygujące dla grup

Współczynniki korygujące dla odchylonych temperatur otoczenia

Wartości znamionowe prądu

dla przewodów w izolacji silikonowej

Wartości znamionowe prądu

dla kabli NYY, NAYY, NYCY, NYCWY, NAYCWY 0,6/1 kV

Wartości znamioniowe prądu

współczynniki korygujące dla grupy kabli instalowanych na podłodze, w wężach ochronnych, w kanałach kablowych oraz pod sufitem

Uwagi:

  • Kiedy powyższe współczynniki mają być zastosowane do obliczenia wartości znamionowych mocy, te same typy kabli z żyłami jednakowo obciążonymi w ramach tej samej metody instalacyjnej powinny być ekwiwalentne. Ponadto dozwolone jest odchylenie przekrojów maksymalnie o jeden stopień od przekroju.
  • Jeżeli rzeczywista odległość pozioma pomiędzy ułożonymi obok siebie kablami przekracza podwójną zewnętrzną średnicę, nie jest wymagany współczynnik redukcji.
  • Te same współczynniki redukcji powinny być zastosowane dla grup dwu-, trój- lub wielożyłowych kabli. Dla systemu składającego się z dwu-, jak również trójżyłowych kabli, najpierw łączna liczba kabli zostanie założona jako liczba obwodów. W tym celu należy zastosować współczynnik przedstawiony w tabelach z awierających kable, w których obciążone są dwie żyły, lub w tabelach zawierających kable, w których obciążone są trzy żyły.

Jeżeli grupa jednożyłowych kabli składa się z n jednożyłowych kabli obciążonych, współczynnik wartości znamionowej powinien być określony dla obwodów n/2 lub n/3 i zastosowany do obciążalności prądowej kabli, w których obciążone są dwie lub trzy żyły.Wartości znamionowe prąduwspółczynniki korygujące dla odchylonych temperatur otoczenia

 

 

Wartości znamionowe prądu

współczynniki korygujące dla odchylonych temperatur otoczenia

Wartości znamionowe prądu

współczynniki korygujące dla grup kabli jednożyłowych lub kabli w korytkach i trasach kablowych

Wartości znamionowe prądu

współczynniki korygujące dla grup kabli wielożyłowych lub kabli w korytkach i trasach kablowych

Wartości znamionowe prądu

dla kabli energetycznych o średnim napięciu izolowanych XLPE 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
N2XSY, N2XS2Y, N2XS(F)2Y,
NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y


Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski