fbpx

Wartości znamionowe prądu

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji A1, A2, B1 i B2 – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 70°C, temperatura otoczenia 30°C

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji C, E, F oraz G – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 70°C, temperatura otoczenia 30°C

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji A1, A2, B1 i B2 – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 90°C, temperatura otoczenia 30°C

Wartości znamionowe prądu

dla instalacji C, E, F oraz G – kable do instalacji stałych wewnątrz budynków

Temperatura eksploatacyjna żył 90°C, temperatura otoczenia 30°C

Wartości znamionowe prądu

dla kabli i przewodów izolowanych do 1000 V oraz kabli odpornych na wysokie temp.

Wartości znamionowe prądu dla kabli ≤ 0,6/1 kV

specjalne jednożyłowe kable izolowane kauczukiem, wielożyłowe kable izolowane kauczukiem oraz kable w izolacji odpornej na ścieranie

Ogólne wartości znamionowe prądu

dla kabli elastycznych, dla pozostałych kabli nie ujętych w poprzednich tabelach

Współczynniki korygujące* dla odchylonych temperatur otoczenia

Wartości znamionowe prądu dla HELUTHERM® 145

Współczynniki korygujące dla grup

Współczynniki korygujące dla odchylonych temperatur otoczenia

Wartości znamionowe prądu

dla przewodów w izolacji silikonowej

 

Wartości znamionowe prądu

 

dla kabli NYY, NAYY, NYCY, NYCWY, NAYCWY 0,6/1 kV

 

Wartości znamioniowe prądu

 

współczynniki korygujące dla grupy kabli instalowanych na podłodze, w wężach ochronnych, w kanałach kablowych oraz pod sufitem

Uwagi:

  • Kiedy powyższe współczynniki mają być zastosowane do obliczenia wartości znamionowych mocy, te same typy kabli z żyłami jednakowo obciążonymi w ramach tej samej metody instalacyjnej powinny być ekwiwalentne. Ponadto dozwolone jest odchylenie przekrojów maksymalnie o jeden stopień od przekroju.
  • Jeżeli rzeczywista odległość pozioma pomiędzy ułożonymi obok siebie kablami przekracza podwójną zewnętrzną średnicę, nie jest wymagany współczynnik redukcji.
  • Te same współczynniki redukcji powinny być zastosowane dla grup dwu-, trój- lub wielożyłowych kabli. Dla systemu składającego się z dwu-, jak również trójżyłowych kabli, najpierw łączna liczba kabli zostanie założona jako liczba obwodów. W tym celu należy zastosować współczynnik przedstawiony w tabelach z awierających k able, w których obciążone s ą dwie ż yły, lub w tabelach zawierających kable, w których obciążone są trzy żyły.

Jeżeli grupa jednożyłowych kabli składa się z n jednożyłowych kabli obciążonych, współczynnik wartości znamionowej powinien być określony dla obwodów n/2 lub n/3 i zastosowany do obciążalności prądowej kabli, w których obciążone są dwie lub trzy żyły.

Wartości znamionowe prądu

współczynniki korygujące dla odchylonych temperatur otoczenia

Wartości znamionowe prądu

współczynniki korygujące dla grup kabli jednożyłowych lub kabli w korytkach i trasach kablowych

Wartości znamionowe prądu

współczynniki korygujące dla grup kabli wielożyłowych lub kabli w korytkach i trasach kablowych

Wartości znamionowe prądu dla kabli energetycznych

o średnim napięciu izolowanych XLPE 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

N2XSY, N2XS2Y, N2XS(F)2Y,
NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y

 

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski

Jeśli szukasz najwyższej jakości kabli do swojego projektu, przemysłu, budownictwa - zapraszamy do kontaktu z dedykowanymi przedstawicielami w Twoim regionie.