fbpx

Przewody kompensacyjne

Przewody kompensacyjne stosuje się w technice regulacji i pomiaru do dokładnych pomiarów temperatury.

Przewód kompensacyjny składa się z przewodów „+” i „–”, które przy temperaturach głowicy przyłączenia do 200oC wytwarzają to samo napięcie termoelektryczne co termoelement wg DIN 43710. Funkcjonują jako termoelektryczne przedłużenia termoelementu do urządzenia pomiarowego.

Print Friendly, PDF & Email

Pomiary

W przypadku pomiarów temperatury (np. termometry dylatacyjne lub termoelementy) przytaczane są parametry materiałów zależne od temperatury. Urządzenia do pomiaru temperatury z termoelementem jako czujnikiem pomiarowym składają się z reguły z termoelementu, przewodu łączącego miejsce przyłączenia z punktem odniesienia, punktu odniesienia ze znaną temperaturą i miernika napięcia.

Przewód łączący ułożony pomiędzy termoelementem i punktem odniesienia musi mieć takie same własności termoelektryczne jak sam termoelement. Różnica temperatur mierzona jest pomiędzy punktem pomiaru, a punktem odniesienia. Tolerancja oporu na metr 510%.

Obszary zagrożone wybuchem

W przewodach kompensacyjnych dla termoelementów z osłoną z tworzywa sztucznego – osłona może być zaopatrzona w pasek wzdłużny, pokolorowany w zależności od rodzaju termoelementu, mianowicie:

  • Cu/Cu-Ni – brązowy
  • Fe/Cu-Ni – ciemnoniebieski
  • Ni-Cr/Ni – zielony
  • Pt-Rh/Pt – biały

W przewodach kompensacyjnych dla termoelementów z osłoną mineralną lub oplotem metalowym – w celu oznaczenia kolorem samobezpieczeństwa w osłonę musi być wpleciona jasnoniebieska taśma odpowiedniej szerokości.

Przewody z termoelementów

Przewody z termoelementów sprawdzane są dla tej samej temperatury co termoogniwo i zbudowane są z tego samego tworzywa. Przewody takie oferujemy tylko na specjalne życzenie klienta.

Wskazówka

Termomateriały zbudowane są z bardzo drogich tworzyw, podczas gdy tworzywa zastępcze są znacznie tańsze.