fbpx

Odporność chemiczna

Print Friendly, PDF & Email

Odporność chemiczna PUR (poliuretanu)

SubstancjaStężenie %Ocena wymagania
Aceton
Alkohol etylowy100
Alums (ałunity)
Chlorek glinowy10
Kwas metanowy30
Amoniak10
Węglan amonowy
Chlorek amonowy
Anilina
Olej ASTM I
Olej ASTM II
Olej ASTM III
Paliwo ASTM nr I
Paliwo ASTM nr II
Paliwo ASTM nr III
Benzen
Płyn hamulcowy ATE
Butanol
Octan butylu
Chlorek wapniowy40
Chlorobenzen
Chloroform
Chloropren
Kwas chromowy
Cykloheksan
Cykloheksanon
Eter etylowy
Diethylprestone
Olej diesel
Etan formamid
Chlorek żelazowy III10
Kwas etanowy 20-8010
Etanol
Eter etylowy
Octan etylu
Chlorek etylenu
Freon 12
Freon 22
Olej hydrauliczny SAE 90

*

Gliceryna
Glikol
Izopropanol
Ług potasowy10
Dwuchromian potasowy
Azotan potasowy
Nadmanganian potasu
Nafta
SubstancjaStężenie %Ocena wymagania
Chlorek magnezu30
Metanol< 5
Octan metylu
Chlorek metylu
Keton metylowo-etylowy
Glikol metylowy
Octan metyloglikolowy
Kwas mlekowy10
Olej mineralny

*

Olej silnikowy
Chlorek sodowy10
Nadchloran sodowy (rozp.)
Ług sodowy10
Olej z oliwek
Ozon
Olej parafinowy
Etylen nadchlorowy
Eter ropy naftowej
Ropa naftowa
Oleje roślinne
Tłuszcze roślinne
Kwas fosforowy50
Kwas azotowy30
Kwas chlorowodorowy (skoncentr.)
Ciecz chłodząco-smarująca

*

Dwusiarczek węgla
Kwas siarkowy30
Woda morska
Sól srebrzysta20
Czterochlorek etylenu
Czterochlorek węgla100
Czterohydrofuran
Toluen
Trichloroetylen
Kwas winowy< 10
Xylon
odporny
w większości odporny
warunkowo odporny
nieodporny
* dla indywidualnych przypadków należy sprawdzić
Informacje podane w niniejszej tabeli są oparte na naszej
wiedzy i doświadczeniu. Zwracamy uwagę na fakt, iż
informacje te nie są wiążące. Ostateczna decyzja może być
podjęta w praktyce.

 

Odporność chemiczna silikonu

SubstancjaCzas testu 7 dni
Temp.℃
Ocena wymogów
Acetamid150
Aceton20
Wodorotlenek amonowy (stężony)20
Anilina100
Benzyna20
Płyn hamulcowy AT100
Butanol117
Octan butylu20
Wodorotlenek wapniowy (nasycony)20
Chlorobenzen20
Clophene150
Chloroform20
Para do 2,5 atm138
Difenyl150
Olej diesel20
Olej Dinamo150
Olej mineralny20
Kwas octowy20
Kwas hydrofluorowy 5%20
Olej przekładniowy DTE BB150
Olej przekładniowy DTE HH150
Olej przekładniowy DTE super ciężki150
Olej przekładniowy SEA 90150
Preston20
Gliceryna100
Sześcioetoksydiziloksan20
Olej do sprężarek wysokoprężnych20
Alkohol izopropylowy82
Potas 20%20
Wodorotlenek potasu 50%20
Nadmanganian potasowy – roztwór20
Karbolineum20
Sól kuchenna roztwór 10%20
Czterochlorek węgla20
Olej do sprężarek, lekki150
Smar łożyska kulkowego150
Olej lniany100

odporny

warunkowo odporny

nieodporny

SubstancjaCzas testu 7 dni
Temp.℃
Ocena wymogów
Metanon65
Chlorek metylenu20
Olej mineralny AST nr 1150
Olej mineralny ASTM nr 3150
Olej mineralny SEA 10150
Olej mineralny SEA 20150
Olej mineralny SEA 30150
Monostyren20
Olej silnikowy z wiskozy statyczny150
Sód 20%20
Soda 50%20
Nitrobenzen20
Kwas oleinowy150
Olej z oliwek150
Perchlor20
Eter ropy naftowej20
Ropa naftowa20
Fenol60
Kwas fosforowy 30%20
Pirydyna20
Olej regulatorowy150
Olej rycynowy150
Kwas chlorowodorowy 10%20
Kwas azotowy (stężony)20
Kwas azotowy 10%20
Kwas siarkowy (stężony)20
Kwas siarkowy 10%20
Olej do amortyzatorów20
Olej Turbentine20
Toluen20
Olej transformatorowy150
Tri (trójchloroetylen)20
Trójglikol20
Wazelina150
Woda100
Nadtlenek wodoru 30%20
Ponadtlenek wodoru 30%20
Informacje podane powyżej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Zwracamy uwagę na fakt, iż informacje
te nie są wiążące. Ostateczna decyzja może być podjęta w praktyce.

 

Odporność materiałów na rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze

SubstancjaPVC
Y
PA
4Y
PTFE
5Y
FEP
6Y
ETFE
7Y
Alkohol, spirytus skażony
Olej hamucowy do pojazdów
Bromek chlorofluorometan
Benzyna JetIP4
Środki ochronne do odmrażania i zamrażania
Smar lotniczy
Olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego
Płyn hydrauliczny (płynny silikon bezchlorowy)
Płyn hudrauliczny (syntentyczny)
Keton metylowoetylowy
Benzyna Otto, paliwo diesel
Smar olejowy do silnika SAE 10W
Smar olejowy do silnika odrzutowego (syntetyczny)
Toluen-izooktan (toluen 20%, izooktan 70%)
Trójchloroetan
Mocz

odporny

PVC – polichlorek winylu YFEP – fluoroetylenopropylen 6Y

warunkowo odporny

PA – poliamid 4YETFE – tetrafluoroetylen 7Y

nieodporny

PTFE – policzterofluorek etylenu 5Y

 

Odporność chemiczna materiałów z polimerów fluorowych

Polimetry fulorowe odporne są na następujące substancje chemiczne:
Kwas abietynowyChlorek żelazowyPięciochlorobenzamid
Ethyl exoateFosforek żelazaEtylen nadchloranowy
Eter etylowyEsachloroetanNadmanganian
Alkohol etylowyBezwodnik octowyFenol
Octan etyluKwas octowyPięciochlorek fosforu
Bromek etylenuKwas fosforowy
Glikol etylenowyNaftalen fluorowyKwas ftalowy
Wodorek akryluNitrobenzen fluorowyPinen
Octan allilowyFormaldehydPiperdine
Metacrylacid allilowyFuranPoliakrylonitryl
Chlorek glinowyPirydyna
Kwas metanowyHydrazyna heksanowa
Amoniak (płyn.)Rtęć
Chlorek amonowyPotas
AnilinaOctan potasuŚrodki czyszczące
AcetonWodorotlenek potasu
Fenon acetonowyChlorek potasuKwas azotowy
Wodorosiarczyn węglaKwas chlorowodorowy
BenzynaSiarka
Chlorek benzenuRozpuszczalnikiKwas siarkowy
BenzonitrylMydła
Alkohol benzylowyChlorek magnezowyChlorek cynawy
OłówMetanolTetratlenek azotu
BoraxKeton metylowo-etylowy
BromKwas metylowo-metakrylowyTetrabromotan
Octan butyluKwas metakrylowyTetrachloretan
ButylTrójelanolamina
NaftalenKwas trójchlorooctowy
CetanNaphtoleTrójchloroetylen
ChlorN-ButylaminaFosforan trójkrezolowy
ChloroformAlkohol N-oktadecylowy
Kwas chlorosulfonowyWodorotlenek sodowyMetakrylan winylu
Kwas chromowyChlorowodorek sodowy
Nadtlenek sodowyWoda
Węglan etyluNitrobenzen niesyntetycznyPonadtlenek wodoru
Dibutyl-PhthalideNitrometan
Dibutyl – Sebacat2-nitrobutanolXylol
Di-izobutyl AdiptPropanol 2-nitrometylowyChlorek cynkowy
Eter metylowyCyklohexan
Formamid metylowyOleje roślinneCyklohexanon
Hydrazyna metylowaOleje zwierzęce
DioxaneOzon
Następujące substancje chemiczne nie działają na polimery fluorowe:
Alkohol etylowyAlkohol izopropylowyWoda morska
ParaChlorek węglaKwas siarkowy (30%)
Kwas fluorowodorowySodaOlej transformatorowy
Paliwo lotniczeSurowa ropa naftowaPaliwo turbinowe JP4
Skydrol – płyn hydraulicznySkoncentrowany kwas azotowy
Informacje podane powyżej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Zwracamy uwagę na fakt, iż informacje te nie są wiążące. Ostateczna decyzja może być podjęta w praktyce.

 

Odporność chemiczna

PVCPEPURHSilikonKauczuk
neopren
HELU-
FLON
Odporność

chemiczna

 

– odporny

– warunkowo odporny

– nieodporny


każde – każde stężenie
colds – zimny nasycony
wodn. – wodnisty, płynny

Stężenie w %Temperatura do… ℃JZ-500/600/750, JB,
OZ-BL, JZ-HF, PVC-Flach,
TRONIC (LIYY),
SUPERTRONIC-PVC
JZ-603, JZ 603-CY,
LI-TPC-Y,
PAAR-CY-OZ,
N05W5-F, CEI 20-22
NYSLY, NYSLYCY, NLSY,
NLSCY, NSY, NSYCY,
H05W5-F,
H05WC4V5-
K
MULTIFLEX-Plus, LifY,
Trago, Lift-2S,
BAUFLEX
DAT-kable z PVC
JZ-602, JZ-602-CY,
TRONIC-CY, LiYCY, JZ-602 RC,
PAAR-TRONIC-CY,
SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY
F-CY-JZ, Y-CY-JZ, JZ-HF-CY,
J-Y(St)Y, J-YY,
JE-Y(St)Y, S-YY, S-Y(St)Y,
TOPFLEX-PVC
ESUY LifY jednożyłowe PVC,
EDV-PiMF-CY ESY LiFDY,
TUBEFLEX/-CY
H05 V-K, H07 V-K,
H03 W-F, H05 W-F
THERM 120, THERM 105,
H05V2-K, H07V2-K
Kabel koncentryczny (PE),
L2 – kabel do szyn
zbiorczych (PE), A2Y (L) 2Y,
A-2YF (L) 2Y, HELUCOM … 2Y
PUR-JZ, PUR-JZ-HF,
TOPFLEX-PUR, ROBOFLEX,
SUPERTRONIC-PUR,
MULTIFLEX-PUR, TOPSERV
J-H(St)H, kabel
bezpieczeństwa … E30/E90,
HELUCOM-H, N2XH, H07Z-K,
RG-H, JZ-500-HMX/HXMHX
SiHF, SIHF/GL-P SIF, SID,
SIFF, SIF/GL, SID/GL,
SIHF-C-SI, FZ-LS,
FZ-LSI, N2GMH2G
Neopren – okrągły/płaski,
NSHTöU, AIRPORT 400 Hz,
H01N2-D/E, H05/H07-,
A05/A07 RN-F
FEP-6Y, PTFE-5Y,
kable kompensacyjne – FEP
Aceton20
Alkohol etylowy10020
Chlorek etylu50
Glikol etylenowy100
Kwas metanowy3020
Anilina50
Benzyna

¹⁾

Benzen50
Kwas bursztynowy (wodn.)colds20
Płyn hamulcowy100
Butan20
Masto50
Chlorobenzen30
Chloropren20
Eter etylowy20
Diethylprestone50
Olej diesel
Kwas octowy lodowaty2050
Kwas octowy20
Freon20
Olej przekładniowyID0
Glicerynakażde50
Olej hydrauliczny20

*

Alkohol izopropylowy10020

*

Nafta20
Kwas mlekowy10
Olej maszynowy20
Metanol20
Alkohol metylowy100
Chlorek metylenowy20
Olej mineralny

*

Olej silnikowy120
Olej z oliwek50
Kwas szczawiowycolds20
Olej parafinowy
Oleje roślinne
Tłuszcze roślinne
Ciecz chłodząco-smarująca

*

Kwas smołowy20
Czterochlorek węgla10020
Toluen
Trójchloroetylen10020
Kwas winowy (wodn.)
Kwas cytrynowy
* w indyw. przypadkach należy sprawdzić¹⁾ Materiał PUR jest odpornyInformacje podane w niniejszej tabeli są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Zwracamy uwagę na fakt, iż informacje te nie są wiążące. Ostateczna decyzja może być podjęta w praktyce.

 

PVCPEPURHSilikonKauczuk
neopren
HELU-
FLON
Odporność

chemiczna

 

– odporny

– warunkowo odporny

– nieodporny


każde – każde stężenie
colds – zimny nasycony
wodn. – wodnisty, płynny

Stężenie w %Temperatura do… ℃JZ-500/600/750, JB,
OZ-BL, JZ-HF, PVC-Flach,
TRONIC (LIYY),
SUPERTRONIC-PVC
JZ-603, JZ 603-CY,
LI-TPC-Y,
PAAR-CY-OZ,
N05W5-F, CEI 20-22
NYSLY, NYSLYCY, NLSY,
NLSCY, NSY, NSYCY,
H05W5-F,
H05WC4V5-
K
MULTIFLEX-Plus, LifY,
Trago, Lift-2S,
BAUFLEX
DAT-kable z PVC
JZ-602, JZ-602-CY,
TRONIC-CY, LiYCY, JZ-602 RC,
PAAR-TRONIC-CY,
SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY
F-CY-JZ, Y-CY-JZ, JZ-HF-CY,
J-Y(St)Y, J-YY,
JE-Y(St)Y, S-YY, S-Y(St)Y,
TOPFLEX-PVC
ESUY LifY jednożyłowe PVC,
EDV-PiMF-CY ESY LiFDY,
TUBEFLEX/-CY
H05 V-K, H07 V-K,
H03 W-F, H05 W-F
THERM 120, THERM 105,
H05V2-K, H07V2-K
Kabel koncentryczny (PE),
L2 – kabel do szyn
zbiorczych (PE), A2Y (L) 2Y,
A-2YF (L) 2Y, HELUCOM … 2Y
PUR-JZ, PUR-JZ-HF,
TOPFLEX-PUR, ROBOFLEX,
SUPERTRONIC-PUR,
MULTIFLEX-PUR, TOPSERV
J-H(St)H, kabel
bezpieczeństwa … E30/E90,
HELUCOM-H, N2XH, H07Z-K,
RG-H, JZ-500-HMX/HXMHX
SiHF, SIHF/GL-P SIF, SID,
SIFF, SIF/GL, SID/GL,
SIHF-C-SI, FZ-LS,
FZ-LSI, N2GMH2G
Neopren – okrągły/płaski,
NSHTöU, AIRPORT 400 Hz,
H01N2-D/E, H05/H07-,
A05/A07 RN-F
FEP-6Y, PTFE-5Y,
kable kompensacyjne – FEP
Alums (ałuny)colds20
Sole aluminiowekażde20
Amoniak (wodn.)ID20
Octan amonowy (wodn.)każde20
Węglan amonowy (wodn.)każde20
Chlorek amonowykażde20
Sole barowekażde20
Kwas bornyICO20
Chlorek wapniowy (wodn.)colds20
Chlorek wapniowy (wodn.)10-4020
Azotan wapniony (wodn.)colds20
Sole chromowe (wodn.)colds20
Węglan potasowy (wodn.)20
Chloran potasowy (wodn.)colds20
Chlorek potasowy (wodn.)colds20
Dwuchromian potasowy (wodn.)20
Jodek potasowy (wodn.)20
Azotan potasowy (wodn.)colds20
Nadmanganian potasu (wodn.)20
Potassium sulphate20
Sole miedziowecolds20
Sole magnezowecolds20
Wodowęglan sodowy (Natryn) (wodn.)20
Wodorosiarczyn sodowy (Soda) (wodn.)20
Chlorek sodowy (sól kuchenna) (wodn.)20
Tiosiarczan sodowy (wodn.)20
Ług sodowy5050
Sole niklowe (wodn.)colds20
Nitrobenzen10050
Kwas fosforowy5020
Rtęć10020
Sole rtęciowecolds20
Kwas azotowy3020
Kwas chlorowodorowykonc20
Dwutlenek siarki20
Dwusiarczek węgla20
Kwas siarkowy5020
Siarkowodór20
Woda morska20
Sole srebrzyste (wodn.)20
Płyn do czyszczenia z ługu2100
Woda (dest.)20
Nadtlenek wodoru (wodn.)20
Sole cynkowe (wodn.)20
Chlorek cynawy20
* w indyw. przypadkach należy sprawdzić¹⁾ Materiał PUR jest odpornyInformacje podane w niniejszej tabeli są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Zwracamy uwagę na fakt, iż informacje te nie są wiążące. Ostateczna decyzja może być podjęta w praktyce.

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski