fbpx

Definicje i Formuły

Print Friendly, PDF & Email

Definicje: Klasy naprężenia (obciążenia)

dla kabli elastycznych oraz przewodów izolowanych

Zastosowanie kabli giętkich w pewnych miejscach, w materiałach eksploatacyjnych, jak również przy pewnych kombinacjach wpływu czynników zewnętrznych, które mogą w takich miejscach występować, określane jest łącznie mianem „naprężenia” lub „obciążenia”. Odpowiednie kable giętkie oraz przewody izolowane określane są w standardach urządzeń, dla urządzeń, o których mowa. W zależności od typu oddziaływania mechanicznego,

Normalne naprężenie/Zwykłe obciążenie

Normalne naprężenie jest obecne w przypadku, kiedy kable ulegają niskim naprężeniom mechanicznym w miejscu ich zastosowania, a ryzyko ich mechanicznego uszkodzenia jest niskie, jak ma to miejsce w przypadkach normalnego użytkowania małej i średniej wielkości urządzeń w zastosowaniu domowym i komercyjnym, jak również w zakładach przemysłu lekkiego. Takie wyposażenie obejmuje, między innymi, odkurzacze, tostery, pralki, lodówki.

Niskie naprężenie/Lekkie obciążenie

Niskie naprężenie jest obecne, kiedy ryzyko uszkodzenia mechanicznego oraz naprężenie mechaniczne jest na niskim poziomie w miejscu zastosowania, jak ma to miejsce w przypadkach użytkowania lekkich urządzeń ręcznych oraz lekkich materiałów eksploatacyjnych w gospodarstwach domowych. Urządzenia te obejmują, między innymi: radio, lampy podłogowe, suszarki do włosów, niewielkie urządzenia biurowe.

Bardzo niskie naprężenie/Bardzo lekkie obciążenie

Bardzo niskie naprężenie jest obecne w przypadku, kiedy ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub naprężenia mechanicznego jest bardzo niskie i może być uważane za nieznaczne, tzn. kabel ulega takiemu oddziaływaniu, jakiego można oczekiwać od lekkich urządzeń domowych i biurowych. Zastosowanie kabli lepiej zabezpieczonych mechanicznie ograniczałoby swobodę ruchu urządzenia. Urządzenia tego typu obejmują, między innymi, zegary elektryczne czy golarki elektryczne.

Wysokie naprężenie/Duże obciążenie

Wysokie naprężenie obecne jest wtedy, kiedy ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub naprężenia jest na poziomie średnim, np. przy normalnym wykorzystaniu urządzeń w średnio ciężkich branżach przemysłu lub w gospodarstwach rolniczych lub czasowym użytkowaniu na budowach. Urządzenia te obejmują, między innymi, średnio ciężkie przenośne maszyny oraz silniki na budowie lub w gospodarstwach rolnych, duże kotły wytwarzające gorącą wodę, lampy ręczne, podnośniki oraz instalacje trwałe w prowizorycznych budynkach.

Wysokie naprężenie (duże obciążenia) w wielożyłowych kablach

Zastosowanie takie samo jak przy wysokich naprężeniach, chociaż przede wszystkim kable takie wykorzystywane są w zakładach stosujących obrabiarki lub do urządzeń obsługiwanych mechanicznie. Kable mogą być instalowane wewnątrz oraz na zewnątrz budynków w temperaturze otoczenia od -25°C do +50°C, przy czym temperatura żyły stabilizującej nie przekracza +60°C. Przykładem może być podłączenie jednostki kontrolnej do maszyny produkcyjnej, połączenia pomiędzy jednostką kontrolną a maszyną, np. podnośnikiem lub dźwigiem, w przypadku których długość kabla zwykle nie przekracza 10 m. Dłuższe kable są dopuszczalne dla połączeń trwałych.

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz

Pojęcia wiążą się z ograniczającymi warunkami, takimi jak minimalna i maksymalna temperatura pracy lub wpływ temperatury otoczenia, rozumiany jako ograniczenie zaprojektowanym oraz zamierzonym typem użytkowania. Kontekst ten jest określony mianem „zamierzonego środowiska”.

Zastosowanie wewnątrz

Kable są instalowane oraz podłączone do danego urządzenia i mogą być stale eksploatowane w pomieszczeniach w każdym czasie, czyli w zamierzonym środowisku. Budynek taki może być użytkowany do celów komercyjnych, przemysłowych lub domowych.

Zastosowanie na zewnątrz w ograniczonym czasie

Kable mogą być użytkowane na zewnątrz w zamierzonym środowisku w krótkich okresach, np. podłączone są do elektrycznych kosiarek lub wiertarek.

Stałe zastosowanie na zewnątrz

Kable są zaprojektowane tak, aby były odporne na różne naprężenia, które mogą wystąpić na zewnątrz w zamierzonym otoczeniu (w tym warunki atmosferyczne).

Formuły elektryczne i elektroniczne

Formuły w energetyce

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski