fbpx

Opis norm DIN VDE

Print Friendly, PDF & Email

Instalacje energetyczne

DIN VDE 0100Budowa instalacji energetycznych o napięciu znamionowym poniżej 1000 V
DIN VDE 0100 Art. 100Ogólne wymagania, obszar zastosowań
DIN VDE 0100 Art.410Środki ochrony oraz ochrona przed szokiem elektrycznym
DIN VDE 0100
Suplement 1 do Art 430
Ochrona kabli przed przetężeniem

Rekomendowane wartości obciążalności prądowej

DIN VDE 0100 Art. 482Wybór środków ochrony – ochrona przeciwpożarowa
DIN VDE 0100 Art. 520/Art. 530Wybór i budowa urządzeń elektrycznych – kabli, przewodów oraz systemów okablowania

Budowa urządzeń elektrycznych – aparatura rozdzielcza i sterownicza

DIN VDE 0100 Art. 559Oprawy i instalacje oświetleniowe
DIN VDE 0100 Art. 701 do Art. 705Pomieszczenia z wanną lub prysznicem

Baseny kryte (pomieszczenia kąpielowe) lub otwarte pomieszczenia kąpielowe

Pomieszczenia z elektrycznymi urządzeniami grzewczymi sauny, miejsce instalacji

Pomieszczenia rolnicze i ogrodowe

DIN VDE 0100 Art. 720Lokalizacje zagrożone pożarem
DIN VDE 0100 Art. 726 do Art . 738Urządzenia podnoszące oraz podnośniki

Układanie kabli w ścianach drewnianych oraz budynkach wykonanych głównie z materiałów łatwopalnych

Kable w holach budynków w ramach publicznej sieci kablowej

Pomieszczenia wilgotne i mokre, instalacje zewnętrzne

DIN VDE 0101Budowa instalacji energetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1kV
DIN VDE 0105Eksploatacja instalacji energetycznych
DIN VDE 0107Instalacje elektryczne w szpitalach oraz obiektach medycznych poza szpitalami
DIN VDE 0108 Art. 1 do Art. 100Instalacje energetyczne oraz instalacje zasilania awaryjnego (bezpieczeństwa) w budynkach
komunalnych użyteczności publicznej, sklepach i magazynach, pomieszczeniach wystawowych,
wieżowcach, restauracjach, zamkniętych parkingach oraz w pomieszczeniach biurowych
DIN VDE 0113Wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych
DIN VDE 0118Budowa Instalacji elektrycznych w górnictwie
DIN VDE 0165Instalacje urządzeń elektrycznych w miejscach zagrożonych
DIN VDE 0166Instalacje elektryczne oraz urządzenia stosowane w środowisku potencjalnie zagrożonym eksplozją
DIN VDE 0168Budowa instalacji elektrycznych w kopalniach odkrywkowych lub w podobnych zakładach
DIN VDE 0170/0171Urządzenia elektryczne dla środowiska zagrożonego wybuchem (eksplozją)
DIN VDE 0185Ochrona odgromowa budynków, ochrona konstrukcji przed piorunami
DIN VDE 0207 Art. 1 do Art. 24Mieszanki do izolacji i płaszczy kabli oraz przewodów elastycznych
DIN VDE 0245 Art. 1Kable i przewody do urządzeń elektrycznych i elektronicznych w instalacjach energetycznych
DIN VDE 0245 Art. 101 do Art. 202Elastyczne kable sterownicze izolowane PVC
DIN VDE 0250 Art. 1 do Art. 819Kable, przewody oraz linki elastyczne do instalacji energetycznych
DIN VDE 0253Kable w systemach grzewczych

 

 

Kable energetyczne

DIN VDE 0262Kabel instalacyjny izolowany XLPE (sieciowany PE) z płaszczem ochronnym z PVC do 0,6/1 kV
DIN VDE 0265Kable z izolacją z tworzywa sztucznego z płaszczem ołowianym do instalacji energetycznych
DIN VDE 0266 Art. 3 i 4Kable bezhalogenowe z poprawioną charakterystyką w przypadku pożaru, ze zredukowanym stopniem rozprzestrzeniania się ognia
oraz ciągłością izolacji do zastosowania w obudowach bezpieczeństwa reaktorów elektrowni atomowych
DIN VDE 0267Kable bezhalogenowe z poprawioną charakterystyką w przypadku ognia, o napięciu nominalnym 6-30 kV
DIN VDE 0276 Art. 603Kable rozdziału energetycznego o napięciu nominalnym UO/U 0,6/1kV
DIN VDE 0276 Art. 604Kable energetyczne o napięciu nominalnym UO/U 0,6/1 kV ze specjalnymi właściwościami niepalnymi, do stosowania w elektrowniach
DIN VDE 0276 Art. 604/605Dodatkowe metody badania
DIN VDE 0276 Art. 620Kable rozdziału energetycznego o napięciu nominalnym UO/U od 3,6 kV do 20,8-36 kV
DIN VDE 0276 Art. 1000Obciążalność prądowa i czynniki konwersji
DIN VDE 0276 Art. 1001Badanie ułożonych kabli o napięciu nominalnym UO/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV. z izolacją PVC, izolacją VPE lub izolacją papierową
DIN VDE 0277Kable podstawowe do oświetlenia lotnisk
DIN VDE 0281 Art. 1 do Art. 404Kable PVC, przewody oraz linki elastyczne do instalacji energetycznych
DIN VDE 0282 Art . 1 do Art. 808Kable izolowane gumą oraz linki elastyczne do instalacji energetycznych, kable izolowane żaroodporną silikonową gumą, bezhalogenowe
kable izolowane oraz kable spawalnicze, kable do systemów wind izolowane gumą, kable elastyczne z płaszczem ochronnym z gumy
DIN VDE 0284Kable z izolacją mineralną dla napięć znamionowych nie przekraczających 750 V
DIN VDE 0289 Art. 1 do Art. 101Definicje kabli, przewodów oraz linek elastycznych do instalacji energetycznych
DIN VDE 0292Oznaczenia kabli zharmonizowanych oraz linek elastycznych do instalacji energetycznych
DIN VDE 0293Oznaczenie żył kabli i linek elastycznych stosowanych w instalacjach energetycznych
DIN VDE 0295Żyły dla kabli i przewodów oraz linek elastycznych do instalacji energetycznych
DIN VDE 0298 Art. 1 do Art. 300Zastosowanie kabli oraz linek elastycznych w instalacjach energetycznych

 

 

Badania i pomiary

DIN VDE 0472 Art. 1 do Art. 818Badanie kabli, przewodów oraz linek elastycznych
DIN VDE 0473 do Art. 811Materiały izolacyjne oraz ochronne kabli elektrycznych; wspólne metody badania
DIN VDE 0482 do Art. 268Pomiar gęstości dymu w kablach

 

 

Kable teletechniczne, rozdzielcze i instalacyjne

DIN VDE 0800 Art. 1 do Art. 10Telekomunikacyjne
DIN VDE 0811Przewody tasiemkowe z okrągłymi żyłami, z poskokiem (uzwojenia) wynoszącym 1,27 mm
DIN VDE 0812Przewody do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0813Kable switchboardowe do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0814Linki do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0815Okablowanie systemów teletechnicznych (kable wewnętrzne)
DIN VDE 0816 Art. 1 do Art. 3Kable zewnętrzne do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0817Kable ze skręconym i żytami do podwyższonych naprężeń mechanicznych do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0818Samonośne kable powietrzne teletechniczne do napowietrznych linii energetycznych ponad 1 kV
DIN VDE 0839Kompatybilność elektromagnetyczna
DIN VDE 0881Przewody instalacyjne oraz przewody elastyczne do urządzeń z rozszerzonym zakresem temperatur
DIN VDE 0891 Art. 1 do Art. 10Szczególne wskazówki oraz wytyczne układania kabli oraz przewodów izolowanych
DIN VDE 0899 Art. 1 do Art. 5Szczególne specyfikacje dla włókna światłowodowego, pojedynczych żył, kabli wewnętrznych i zewnętrznych

 

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski