fbpx

CPR – Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Print Friendly, PDF & Email

Bezpieczeństwo w razie pożaru: Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych dla kabli

Od dnia 1 lipca 2017 r., wszystkie istotne wyroby firmy HELUKABEL są opatrzone oznakowaniem CE i deklaracją właściwości użytkowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CPR.

CPR – Lista zgodnych produktów Helukabel

POBIERZ LISTĘ PRODUKTÓW W PDF

Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) 305/2011 określa spójne i wiarygodne przepisy dotyczące stosowania wyrobów budowlanych w budynkach. Rozporządzenie obowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie UE i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w budynkach.
1 czerwca 2016 r. zakres obowiązywania Rozporządzenia CPR rozszerzono o kable i przewody, które sklasyfikowano pod kątem ich odporności na ogień. Rozporządzenie obowiązuje producentów i dostawców od dnia 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie CPR dla kabli i przewodów wdraża się na podstawie normy DIN EN 50575:2017-02: „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”. Kable i przewody sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną otrzymują oznakowanie CE. Dla każdego kabla, producent lub dostawca musi również przedłożyć deklarację właściwości użytkowych, która dokładnie opisuje reakcję wyrobu na ogień.

Wraz z włączeniem kabli i przewodów do wykazu wyrobów budowlanych, UE zdefiniowała 6 klas palności dla kabli – od ACa do FCa (Ca oznacza „kabel”). Klasa jest przypisywana w oparciu o kryteria, takie jak rozprzestrzenianie płomienia i wytwarzanie ciepła. Klasyfikacja obejmuje wyroby niepalne (Aca) i trudno zapalne (B1Ca, B2Ca, CCa), normalnie zapalne (DCa, ECa), aż po łatwo palne (FCa). Istnieją również trzy dodatkowe klasy, które odnoszą się do innych wymagań, takich jak wytwarzanie dymu (s1 i s2), kwasowość / wyroby bezhalogenowe o zmniejszonej palności (a1) i płonące krople (d1 i d2).

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR, kable muszą być dobrane w zależności od wymaganego poziomu bezpieczeństwa w budynku. Na przykład, kable klasy B2ca muszą być stosowane w pracach budowlanych wymagających zachowania rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale). Kable klasy CCa są stosowane w budynkach o wysokich wymogach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura), a kable klasy DCa i ECa w pracach budowlanych o średnich i niskich wymogach z zakresu bezpieczeństwa. Kable klasy FCa mogą być stosowane w budynkach bez żadnych wymogów bezpieczeństwa. W Niemczech, minimalna dozwolona klasa palności kabli to ECa.