CPR – Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Bezpieczeństwo w razie pożaru: Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych dla kabli

Obecnie trwają badania i uzyskiwanie certyfikatów dla produktów HELUKABEL GmbH.
Od dnia 1 lipca 2017 r., wszystkie istotne wyroby firmy HELUKABEL będą opatrzone oznakowaniem CE i deklaracją właściwości użytkowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CPR.

Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) 305/2011 określa spójne i wiarygodne przepisy dotyczące stosowania wyrobów budowlanych w budynkach. Rozporządzenie obowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie UE i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w budynkach.
1 czerwca 2016 r. zakres obowiązywania Rozporządzenia CPR rozszerzono o kable i przewody, które sklasyfikowano pod kątem ich odporności na ogień. Rozporządzenie obowiązuje producentów i dostawców od dnia 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie CPR dla kabli i przewodów wdraża się na podstawie normy DIN EN 50575:2017-02: „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”. Kable i przewody sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną otrzymują oznakowanie CE. Dla każdego kabla, producent lub dostawca musi również przedłożyć deklarację właściwości użytkowych, która dokładnie opisuje reakcję wyrobu na ogień.

Wraz z włączeniem kabli i przewodów do wykazu wyrobów budowlanych, UE zdefiniowała 6 klas palności dla kabli – od ACa do FCa (Ca oznacza „kabel”). Klasa jest przypisywana w oparciu o kryteria, takie jak rozprzestrzenianie płomienia i wytwarzanie ciepła. Klasyfikacja obejmuje wyroby niepalne (Aca) i trudno zapalne (B1Ca, B2Ca, CCa), normalnie zapalne (DCa, ECa), aż po łatwo palne (FCa). Istnieją również trzy dodatkowe klasy, które odnoszą się do innych wymagań, takich jak wytwarzanie dymu (s1 i s2), kwasowość / wyroby bezhalogenowe o zmniejszonej palności (a1) i płonące krople (d1 i d2).

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR, kable muszą być dobrane w zależności od wymaganego poziomu bezpieczeństwa w budynku. Na przykład, kable klasy B2ca muszą być stosowane w pracach budowlanych wymagających zachowania rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale). Kable klasy CCa są stosowane w budynkach o wysokich wymogach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura), a kable klasy DCa i ECa w pracach budowlanych o średnich i niskich wymogach z zakresu bezpieczeństwa. Kable klasy FCa mogą być stosowane w budynkach bez żadnych wymogów bezpieczeństwa. W Niemczech, minimalna dozwolona klasa palności kabli to ECa.

 

Produkty zgodne z europejskim rozporządzeniem o wyrobach budowlanych dla kabli:

Produkt Klasyfikacja Nr DoP
JZ-500 Eca DoP 014711
JZ-600 Eca DoP 014723
JB-500 Eca DoP 014713
JB-750 Eca DoP 014722
JZ-500 BLACK Eca DoP 014712
OZ-BL Eca DoP 014714
JZ-600-Y-CY Eca DoP 014724
F-CY-OZ/JZ Eca DoP 014721
Y-CY-OZ/JZ Eca DoP 014716
Y-CY-OB/JB Eca DoP 014717
JZ-500 C BLACK Eca DoP 014715
OZ-BL-CY Eca DoP 014718
SY-JZ Eca DoP 014719
SY-JB Eca DoP 014720
JZ-500 PUR Eca DoP 014725
Purö-JZ Eca DoP 014726
F-C-Purö-JZ Eca DoP 014727
JZ-500 HMH Dca s1,d2,a1 DoP 014728
JZ 600 HMH Dca s2,d2 DoP 014729
JZ-500 HMH-C Dca s2,d2 DoP 014730
Tronic (LIYY) Eca DoP 014728
Paar-Tronic Eca DoP 014729
Tronic-CY (LIY-CY) Eca DoP 014730
DoP 014731 Eca [ w trakcie ]
J-2Y(St)Y Eca [ w trakcie ]
JE-Y(St)Y Eca [ w trakcie ]
JE-LIYCY Eca [ w trakcie ]
JE-Y(St)Y Eca [ w trakcie ]
JE-LIYCY Eca [ w trakcie ]
EDV-Pimf-CY Eca DoP 014737
J-H(ST)H Cca/Dca [ w trakcie ]
J-H(ST)H Bd Cca/Dca [ w trakcie ]
JE-H(ST)HRH Bd Cca/Dca [ w trakcie ]
JE-LIHCH Cca/Dca [ w trakcie ]
RD-H(St)H Cca/Dca [ w trakcie ]
RD-Y(St)Y Eca [ w trakcie ]
RD-Y(St)YV Eca [ w trakcie ]
RD-Y(St)YY Eca [ w trakcie ]
RE-2Y(St)YV Eca DoP 014738
RE-2Y(St)YvPIMF Eca DoP 014739
H05 VV5-F Eca [ w trakcie ]
H05VVC4V5-K Eca [ w trakcie ]
H05VV-F Eca [ w trakcie ]
H05V-K Eca DoP 014733
H07V-K Eca DoP 014734
H05V-U Eca [ w trakcie ]
(H)07V-U Eca [ w trakcie ]
H07V-R Eca [ w trakcie ]
H05Z-K Eca [ w trakcie ]
H07Z-K Eca [ w trakcie ]
H05SS-F Eca [ w trakcie ]
H07RN-F Eca [ w trakcie ]
H05RN-F Eca [ w trakcie ]
H05RR-F Eca [ w trakcie ]
NSSHÖU Eca [ w trakcie ]
NSGAFÖU Eca [ w trakcie ]
NSHXAFÖ Eca [ w trakcie ]
NSHTÖU Eca [ w trakcie ]
NYM-J/-O Eca [ w trakcie ]
(N)YM(St)-J Eca [ w trakcie ]
(N)HMH-O Dca [ w trakcie ]
(N)HMH-J Dca [ w trakcie ]
NHXMH B2ca/Cca [ w trakcie ]
N2XY Eca [ w trakcie ]
N2XCY Eca [ w trakcie ]
NA2XY Eca [ w trakcie ]
NYY-J/-O Eca [ w trakcie ]
NAYY-O/J Eca [ w trakcie ]
NYCY Eca [ w trakcie ]
NYCWY Eca [ w trakcie ]
NAYCWY Eca [ w trakcie ]
N2XH B2ca/Cca [ w trakcie ]
N2XCH B2ca/Cca [ w trakcie ]
J-YY Bd Eca [ w trakcie ]
J-Y(St)Y Lg Eca [ w trakcie ]
J-Y(St)Y Lg BMK Eca [ w trakcie ]
N2XSY Eca [ w trakcie ]
N2XSEY Eca [ w trakcie ]
NA2XSY Eca [ w trakcie ]
N2XSEH Cca/Dca [ w trakcie ]
A/I-DQ(ZN)BH Eca [ w trakcie ]
A/I-VQ(ZN)BH Eca [ w trakcie ]
I-V(ZN)HH Eca [ w trakcie ]
A/I-DQ(ZN)BH Eca [ w trakcie ]
A/I-D(ZN)BH(SR)H Eca [ w trakcie ]
Helukat 200-S-FTP massiv Dca [ w trakcie ]
Helukat 450 S-STP massiv Dca [ w trakcie ]
Helukat 600 S-STP massiv Dca [ w trakcie ]
Helukat 10 GIGA S-STP Massiv Dca [ w trakcie ]
Helukat 1200 S-STP Massiv Dca [ w trakcie ]
EIB-Bus Eca [ w trakcie ]
KH-Bus Eca [ w trakcie ]
Titanex Eca 1000236-FRBH
Funfnorm Eca DoP 014732
H05V2-K Eca DoP 014735
H07V2-K Eca DoP 014736