fbpx

Napięcie nominalne i napięcie pracy

Print Friendly, PDF & Email

Napięcie nominalne

Napięcie kabli i przewodów, do którego odnosi się budowa i testy kabla pod względem jego właściwości elektrycznych.

Według DIN VDE 0298 i IEC 183 napięcie nominalne kabla oznacza się jako U0/U, przy czym:
U0 = napięcie nominalne pomiędzy przewodem a metalową otuliną lub ziemią, oraz
U = napięcie nominalne pomiędzy przewodami fazowymi, przy prądzie trójfazowym U= √3 U0

Zgodnie z przepisami IEC w nawiasach podaje się dodatkowo maksymalne dopuszczalne napięcie Um. Oznaczenie: U0/U (Um).

Ponieważ izolacja kabli izolowanych tworzywem sztucznym mierzona jest napięciem nominalnym U0/U = 0,6/1 kV, a wszystkie kable o polu elektrycznym promieniowym dla napięcia U0, to kable te można instalować w:

  • systemach jednofazowych, w których oba przewody fazowe są izolowane, o napięciu nominalnym UN=2 U0
  • systemach jednofazowych, w których jeden przewód fazowy jest uziemiony, o napięciu nominalnym UN=U0

Napięcie pracy

Napięcie pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej lub pomiędzy przewodem a ziemią, w specyficznych warunkach w danym czasie przy niezakłóconej pracy

Przyporządkowanie Napięć nominalnych kabli

Przyporządkowanie maksymalnych dopuszczalnych Napięć pracy

Uwaga

W systemach prądu stałego mogą być zastosowane kable z U/U0 o wartości 0,6/1 kV, których najwyższe napięcia pracy wynoszą przewód/przewód 1,8 kV, przewód/ziemia 0,9 kV, których nie należy przekraczać.

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski