fbpx
Zamówienia złożone do godz. 17:00
są realizowane tego samego dnia

Zasilanie budynku w energię elektryczną w warunkach normalnych, a zasilanie w warunkach pożaru

Print Friendly, PDF & Email
 • Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków
 • Normy do obowiązkowego stosowania
 • Urządzenia przeciwpożarowe
 • Układ pwp z sygnalizacją położenia styków i kontrolą ciągłości przewodów sterujących
 • Wyłączenie pożarowe generatora fotowoltaicznego
 • Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu instalacji
 • Ochrona przeciwporażeniowa przy niespełnionym warunku samoczynnego wyłączenia przez wysterowanie wartością napięcia dotykowego ust
 • Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego
 • Zmiany rezystywności przewodu wskutek przejmowania ciepła
 • Wymagany przekrój przewodu ze względu na spadek napięcia
 • Lokalizacja rozdzielnicy głównej budynku