fbpx

BLOG HELUKABEL POLSKA

Wiarygodne źródło informacji o kablach i branży elektrycznej

Właściwości i znaczenie kabli Helucontrol

02.06.2020
Print Friendly, PDF & Email

Właściwości i znaczenie przewodów HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY.

Przewody HELUCONTROL ® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY są przeznaczone w szczególności do stosowania w miejscach oraz budynkach skupiających dużą ilość osób czyli w budynkach o charakterze Zagrożenia Ludzi (ZL), w których należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie. Do takich budynków zaliczamy m.in.: biurowce, wieżowce, szpitale, instytucje oświaty oraz kultury, lotniska, dworce, metro. Przeznaczone są również do realizacji układów pomiarowych, monitorujących i sterujących w obrabiarkach, systemach przenośników taśmowych, liniach produkcyjnych, instalacjach przemysłowych i klimatyzacji. Odpowiednie do stosowania w stałych i elastycznych aplikacjach z niewielkim lub średnim obciążeniem mechanicznym, okazjonalnym swobodnym ruchem i brakiem obciążenia rozciągającego. Przewody nadają się do stosowania nie tylko w suchych, ale także wilgotnych lub nawet mokrych miejscach oraz do mocowania/prowadzenia na powierzchni ściany. Są również olejoodporne.

Przewody HELUCONTROL® odpowiednie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Przewody HELUCONTROL® występują w dwóch szeregach wymiarowych – nieekranowane i ekranowane (wersja „C”), zgodne z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC, 2014/30/EU). Z racji wzrastającego nasycenia systemów zasilania i sterowania urządzeniami elektronicznymi, znaczna część naszych produktów występuje obecnie w wersjach ekranowanych. Dzięki temu projektanci i użytkownicy mogą stosować się do wymagań dla realizacji instalacji stacjonarnych, korzystając z naszych badań i doświadczenia jako ich pierwotnego producenta (w sensie normy PN-EN 61439).

Przewody HELUCONTROL® – nieekranowane i ekranowane (wersja „C”)

Właściwości przewodu, z punktu widzenia użytkownika i/lub podmiotu instalującego możemy podzielić na dwie grupy: elektromechaniczne (użytkowe w warunkach normalnej eksploatacji) i pożarowe (czyli awaryjne, istotne zwłaszcza przy stosowaniu w budynkach, gdzie właśnie kable i przewody muszą spełniać wymagania rozporządzenia CPR).
Pod względem elektrycznych właściwości użytkowych, przewody tej rodziny legitymują się następującymi cechami:
Znamionowe napięcie pracy U0/U = 300/500 VAC, co jest absolutnie wystarczające dla obwodów sygnałowych, jednofazowych, czy trójfazowych na napięcie nominalne 400 V. Przy czym, napięcie testu wynosi 2 kV.
Przewód posiada żyły wielodrutowe giętkie kl. 5, co pozwala użytkować je nie tylko do połączeń stacjonarnych, ale też w większości rodzajów połączeń ruchomych. Przy czym minimalny promień zginania przewodów dla ułożenia na stałe i połączeń elastycznych (ruchomych) wynosi odpowiednio 4ø i 12,5ø przewodu. Przewody te zostały tak skonstruowane, aby w obu wersjach ekranowanej i nieekranowanej mieć taki sam promień zginania, co nie jest zbyt często spotykane.

Przewód w zależności od potrzeb, jest dostępny w wersji z żyłą ochronną lub bez. Żyły są oznaczone numerami.
Ze względu na optymalizację do zapotrzebowania rynku dostępne są następujące liczby żył dla danych przekrojów:

Przekrój żyły [mm2]

Liczba żył kabli nieekranowanych

Liczba żył kabli ekranowanych

0,5

2 – 25

2 – 25

0,75

2 – 25

2 – 25

1,0

2 – 25

2 – 25

1,5

2 – 25

2 – 25

2,5

2 – 12

2 – 12

4,0

2 – 7

2 – 7

6,0

2 – 7

2 – 7

10,0

2 – 7

2 – 7

Niektóre liczby żył są dostępne bez żyły ochronnej.

Pod względem właściwości pożarowych przewód posiada klasę CPR :

B2ca, gdzie „B2” – oznacza klasę palności, a „ca” – jest skrótem od słowa „cable”, stosowany w celu rozróżnienia od innych wyrobów budowlanych.

Przypomnijmy, że wyrób przynależny do euro klasy B2ca i musi spełniać następujące warunki wg PN-EN 50399:

  • Rozprzestrzenianie się płomienia (zasięg szkód) FS ≤ 1,5 m,

  • Całkowita ilość wydzielonego ciepła podczas badania w czasie 1200 s THR1200s ≤ 15 MJ,

  • Tempo uwalniania się energii cieplnej (uśrednione dla okresu 30 sek.) HRR ≤ 30 kW,

  • Tempo rozprzestrzeniania się ognia FIGRA ≤ 150 Ws-1,

  • Rozprzestrzenianie się płomienia według PN-EN 60332-1-2 a po zakończonym badaniu obszar zwęglenia nie może być większy niż H ≤ 425 mm,

s1a – wydzielanie dymu: TSP1200s<50m2 i max. SPR <0,25m2/s i transmitancja światła według PN-EN 61034-2 >80%. Pamiętajmy, że aż dwie trzecie śmiertelnych ofiar pożarów spowodowane jest nie przez ogień, tylko przez dym!

d0 – brak płonących kropli,

a1 – konduktywność <2,5μS/mm i pH >4,3

(do stosowania w budynkach, w których przebywają duże grupy ludzi).

 

 

Posiada zatem najwyższą, możliwą w tej chwili technologicznie do uzyskania klasyfikację dla kabli i przewodów skonstruowanych w oparciu o termoplastyczne materiały izolacyjne.
Przewody jak wyżej, aby uzyskać potwierdzenie ich właściwości użytkowych muszą być poddane badaniu systemu oceny zgodności typu „1+” (certyfikat poniżej), czyli:

  • ocenie właściwości użytkowych wyrobu (budowlanego) na podstawie badań (w tym pobrania próbek),

  • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

  • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji

  • kontrolnego pobierania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu

Poniżej proponujemy zapoznać się z fragmentem certyfikatu dla danych przewodów:

Certyfikat musi posiadać oznaczenie identyfikujące firmę (Certification body) uprawnioną do jego wydania po wykonaniu stosownych badań. Badanie certyfikujące wykonywane jest na terenie Unii Europejskiej raz, niezależnie od kraju, z którego pochodzą podmiot zlecający badania i firma notyfikowana.

Zapis NPD oznacza:

„właściwości nie określono”; zapis stosowany do znormalizowanego opisania niektórych właściwości materiału. Opcja NPD może mieć zastosowanie w takich przypadkach i na takich obszarach, gdzie dla danego zakresu zastosowania, wyrób nie podlega wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach. Opcja NPD może nie mieć praktycznego zastosowania w przypadku, gdy dana właściwość określana jest za pomocą poziomu granicznego.

« Wróć do listy artykułów

Zobacz również: