fbpx

BLOG HELUKABEL POLSKA

Wiarygodne źródło informacji o kablach i branży elektrycznej

Redukcja ryzyka – przewody Helupower Reflect

11.03.2020
Print Friendly, PDF & Email
Helupower Reflect firmy Helukabel to kabel z folią odblaskową, o własnościach zgodnych z DIN 67520 – analogicznych jak wymagane dla znaków drogowych, zapewniający widoczność w różnych warunkach atmosferycznych i zwiększający tym samym bezpieczeństwo użytkowania. Przewody znajdują zastosowanie m.in. jako przedłużacze. Mogą być wykorzystywane poza stanowiskami roboczymi w halach maszyn, a także w kopalniach, przemyśle rozrywkowym czy przez służby mundurowe.
Na stanowiskach pracy, w tym w otoczeniu maszyn oraz ciągów technologicznych często używane są, zwykle dorywczo, przewody leżące luzem na podłożu lub na pomostach czy podestach. Z powodu względnie krótkotrwałego czasu użycia najczęściej w praktyce nie przykrywa się ich odpowiednimi osłonami, a zatem szczególnie w warunkach gorszego oświetlenia należy wziąć pod uwagę dwa główne zagrożenia oraz wynikające z nich ryzyka.

Ryzyko potknięcia,
utraty równowagi i upadku

Aby wyznaczyć ryzyko w danym przypadku należy założyć, że:

• spodziewaną ciężkością szkody jest śmierć (przy wyjątkowo nieszczęśliwym upadku)1,
• ekspozycja przy założeniu prawidłowych zachowań eksploatacyjnych (przewody nie powinny leżeć na podłożu permanentnie) może być określona jako „rzadko lub krótko”,
•    możliwość         uniknięcia           istnieje,
• prawdopodobieństwo potknięcia jest duże.
Na rysunku 1 pokazano typowy schemat wyznaczania ryzyka zalecany przez normę EN 12100,  z  którego  w  przypadku

Rys. 1. Schemat wyznaczania ryzyka

obu ryzyk należy korzystać.
Wartość ryzyka w danym przypadku jest znaczna i wynosi w skali dziesięciopunktowej 7. Dlatego: „Środki zaradcze powinny być pojęte najszybciej jak to możliwe. Wymagane jest zgłoszenie kierownictwu odpowiedzialnemu za pracę ludzi na tej maszynie i wprowadzenie szczególnych zasad dalszego postępowania.”
W przypadku ułożenia przewodu na czas dłuższy lub na stałe, konieczna jest zmiana drogi jego przebiegu lub odpowiednie osłonięcie (jak widać na rysunku 1 wartość ryzyka w takim przypadku wzrasta do 9), a w przypadku użycia krótkotrwałego można zredukować ryzyko za pomocą przewodu dobrze widocznego – w kolorze żółtym oraz odblaskowego jakim jest Helupower Reflect (rysunek 2).

Rys. 2. Przedłużacze wykonane w oparciu o przewód Helupower Reflect

Ryzyko porażenia prądem
w wyniku uszkodzenia
(mechanicznego) izolacji

W przypadku wyznaczania ryzyka porażenia schemat postępowania jest analogiczny.
• spodziewaną ciężkością szkody jest śmierć (dla  napięć:  230 V,  względnie 400 V),
• ekspozycja przy założeniu prawidłowych zachowań eksploatacyjnych (przewody nie powinny leżeć na podłożu permanentnie) może być określona jako „rzadko lub krótko”,
•   możliwość     uniknięcia     nie     istnieje,
• prawdopodobieństwo porażenia jest duże.
Daje to w wyniku wartość 9 – ryzyko bardzo duże. A zatem: „Środki zaradcze powinny być zaimplementowane najszybciej jak to możliwe.

„Świecące” przewody Helupower Reflect, zapewniają doskonałą widoczność w różnych warunkach atmosferycznych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowania. Przewody znajdują zastosowanie między innymi jako przedłużacze (rysunek 2), produkowane są także w wersji spiralnej. Mogą być wykorzystane poza stanowiskami roboczymi na halach maszyn, przez służby mundurowe: policję, wojsko, straż pożarną, w ruchu drogowym, w kopalniach i budowie tuneli czy przemyśle rozrywkowym. Przedłużacze Helupower Reflect są również bardzo odporne na różnorodne warunki eksploatacyjne, co czyni je bardzo uniwersalnymi:
• giętkość klasy 6,
• zakres temperatur: elastycznie od -20oC do +40oC, stacjonarnie od -40oC do +40oC,
• napięcie pracy: 250 V,

Rys. 3. Widok przewodu Helupower Reflect

Maszyna / stanowisko nie powinny pracować dopóki nie zostaną wdrożone środki zaradcze.”
Przewody Helupower Reflect (rysunek 3) są zaprojektowane tak, aby połączyć funkcję zasilania i sygnalizacji optycznej. Specjalna żółta taśma odblaskowa (o własnościach zgodnych z DIN 67520 – analogicznych jak wymagane dla znaków drogowych), którą owinięty jest przewód, odbija światło w kierunku jego źródła, niezależnie od kąta padania.
• minimalny promień gięcia: elastycznie 10 x średnica przewodu, stacjonarnie 5 x średnica przewodu,
• dobra widoczność w warunkach ograniczonej ilości światła,
• wysoka wytrzymałość na ścieranie,
• odporność na promieniowanie UV,
• materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu, ani substancji utrudniających nanoszenie trwałych nadruków powłoki zewnętrznej.

 

1 Wiele osób wykonując ocenę ryzyka dla tego przypadku popełnia błąd, podświadomie przyjmując jako potencjalną ciężkość szkody ryzyko upadku, czyli biorąc pod uwagę potencjalną ciężkość szkody razem z prawdopodobieństwem zdarzenia oraz możliwością jego uniknięcia, a także względnie niską ekspozycję.

« Wróć do listy artykułów

Zobacz również: