fbpx

BLOG HELUKABEL POLSKA

Wiarygodne źródło informacji o kablach i branży elektrycznej

Przewody zasilające pompy głębinowe w stacji uzdatniania wody

09.11.2020
Print Friendly, PDF & Email
W artykule poruszona została tematyka dotycząca pomp i studni głębinowych, występujących w stacjach uzdatniania wody, oraz kabli zasilająco-sterujących z nimi związanych. Pokazane zostały wybrane produkty firmy Helukabel, mogące znaleźć zastosowanie w opisywanych instalacjach.
Stacja uzdatniania wody to miejsce, w którym woda surowa dzięki procesom technologicznym jest uzdatniana i dostarczana do odbiorców. Pompy głębinowe tłoczą wodę surową przez zestaw filtrów do zbiorników retencyjnych, z których dalej woda uzdatniona tłoczona jest za pomocą pomp zestawu pompowego do sieci wodociągowej. Pompy głębinowe wody czystej stanowią jeden z elementów Stacji Uzdatniania Wody. Innym przeznaczeniem pomp głębinowych może być praca w systemach tłoczenia i podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych, obniżania poziomu wód gruntowych, instalacjach nawadniających i innych instalacjach bytowych.

Rozdzielnica w stacji uzdatniania wody

W budynku stacji uzdatniania wody o standardowym stopniu skomplikowania urządzeń technologicznych znajdują się rozdzielnice: rozdzielnica technologiczna RT oraz rozdzielnica zestawu pompowego, zwana również rozdzielnicą zestawu hydroforowego RHZ.

Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH zasila i steruje pompami do celów bytowych i pożarowych sieci wodociągowej.
Układ zasilania i sterowania pompami głębinowymi, dmuchawą oraz pompą płuczną przeważnie projektowany jest w oparciu o softstarty. W przypadku pomp zestawu hydroforowego układ zasilania i sterowania wykonywany jest najczęściej z zastosowaniem przetwornic częstotliwości dla każdej pompy. Taki układ sterowania pozwala na najpłynniejszą regulację ciśnienia w sieci wodociągowej, nie uzależnia regulacji ciśnienia tylko od jednej przetwornicy częstotliwości oraz dobrze zabezpiecza pompy przed przeciążeniem.Dobór kabliW poniższym przykładzie pokazano dobór kabli zasilająco-sterujących prowadzących od rozdzielni technologicznej, zlokalizowanej w budynku stacji uzdatniania wody, do studni głębinowych. Wszystkie kable można podzielić na zasilające i sygnalizacyjno-sterujące. W omawianym przypadku dobrano kable zasilające i sygnalizacyjne do studni głębinowej z pompą omocy 7,5 kW
Mogą być również zainstalowane inne rozdzielnice, takie jak rozdzielnica główna RG (zasilająca np. potrzeby własne obiektu, rozdzielnice RT i RZH), rozdzielnica zasilająco-sterująca lampy UV lub coraz częściej spotykana rozdzielnica instalacji fotowoltaicznych. Rozdzielnica technologiczna RT zasila i steruje m.in. pompami głębinowymi, dmuchawą, pompą płuczną, przepustnicami i elektrozaworami. Jest ona także miejscem przyłączenia takich elementów pomiarowo-kontrolnych jak sygnalizatory poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej, zbiorniku reakcji, wodomierzy/przepływomierzy oraz przetworników ciśnienia.W ujęciach wody projektuje się zazwyczaj prefabrykowane obudowy studni głębinowych, np. typu „Lange”. Obudowa jest fabrycznie wyposażona w skrzynkę przyłączeniową. Kable wprowadzone są na stałe do skrzynki przyłączeniowej na listwę zaciskową.

Kable zasilające

– Kabel zasilający pompę głębinową: kabel zasilający ziemny NYY-J 4 x 6 mm2 do skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni; kabel zasilający podwodny Clean Cable 4G6 firmy Helukabel od skrzynki przyłączeniowej do pompy głębinowej,
– kabel zasilający ogrzewanie obudowy studni NYY-J 3 x 2,5 mm2 (kabel zasilający ziemny).

Kable sygnalizacyjno-sterujące

– Kabel sygnalizacyjny z sondy hydrostatycznej NYCY 3 x 1,5 mm2 (ciągły pomiar poziomu wody w studni głębinowej; kabel ziemny stosowany jako sterowniczy do przesyłu impulsów sterujących i regulujących),
– kabel sygnalizacyjny przetwornika ciśnienia NYCY 3 x 1,5 mm2 (ciągły pomiar ciśnienia tłoczenia wody; kabel ziemny stosowany jako sterowniczy do przesyłu impulsów sterujących i regulujących),
– kabel sygnalizacyjny z wodomierza NYCY 3 x 1,5 mm2 (pomiar ilości wody za pomocą wodomierza z nadajnikiem impulsów),
– kabel sygnalizacyjny otwarcie włazu NYY-J 3 x 1,5 mm2 (sygnalizacja otwarcia włazu za pomocą łącznika krańcowego).

Inne kable

Często można spotkać się z przypadkiem, w którym z uwagi na dość znaczną odległość od stacji uzdatniania wody pompy zasilane są z rozdzielnicy RT, a pozostałe informacje dotyczące studni przesyłane są z lokalnej rozdzielnicy zasilająco-sterującej. Wówczas informacje przekazywane są za pomocą protokołu komunikacyjnego przy użyciu przewodu, np. typu RE-2Y (St) Yv 4 x 2 x 0,75.
Od rozdzielni do skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni należy zaprojektować linię kablową NYY-J 4 x 6 mm2 do montażu w ziemi, kabel odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Od skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni do silnika pompy głębinowej należy zamontować kabel podwodny przeznaczony do pracy w wodzie pitnej z atestem PZH, np. Clean Cable typ 4G6 firmy Helukabel.
W zakresie okablowania pomp głębinowych projektant instalacji zazwyczaj dobiera ziemny przewód zasilający od rozdzielni technologicznej do studni głębinowej. W projektach budowlanych i wykonawczych pomijany jest dobór kabla podwodnego (od skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni do silnika pompy głębiowej). Odpowiedzialność przenoszona jest domyślnie na wykonawcę instalacji oraz producenta pomp głębinowych.
W powyższym artykule pokazano, jakie rodzaje kabli zasilających i sterujących należy zaprojektować do studni głębinowej w typowej stacji uzdatniania wody. Punktem wyjścia jest zawsze branża technologiczna, która definiuje liczbę odbiorników oraz sposób ich zasilania i sterowania.

Podstawowe zasady doboru przewodów zasilających pompy głębinowe:
• dobór kabla odpornego na zanurzenie w wodzie,
• dobór kabla odpornego na temperaturę
tłoczonej wody,
• dobór kabla z atestem PZH,
• obliczenie obciążalności prądowej długotrwałej,
• obliczenie dopuszczalnego spadku napięcia,
• sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej,
• sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

mgr inż. Marcin Burdajewicz,
mgr inż. Adam Masłowski
przy współpracy z firmą HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

ŹRÓDŁA
• Katalogi techniczne producentów pomp firmy Grundfos i Hydro-Vacuum.
• Katalog doboru pomp online firmy Grundfos.

 

« Wróć do listy artykułów

Zobacz również: