fbpx

BLOG HELUKABEL POLSKA

Wiarygodne źródło informacji o kablach i branży elektrycznej

Dobór przewodów zasilających do pompy ściekowej

06.04.2020
Print Friendly, PDF & Email
Instalacje elektryczne zasilające i sterujące pracą przepompowni ścieków stanowią bardzo ważną część wyposażenia przepompowni ścieków sanitarnych. Bardzo często ten element jest pomijany w projektach branżowych lub po prostu traktowany, jako gotowy komponent dostawy kompletnej przepompowni ścieków. W artykule zostały przedstawione podstawowe założenia zasilania i sterowania przepompownią ścieków oraz ich realizacja przy wykorzystaniu produktów firmy Helukabel.
W ostatnich czasach można zaobserwować wzrost liczby firm oferujących usługi dostawy i montażu kompletnych przepompowni ścieków. Całe zagadnienie wydaje się stosunkowo proste: wystarczy dobrać pompy, orurowanie, armaturę, rozdzielnię, sterowanie i powstaje kompletna przepompownia. Problem zaczyna się w momencie przystąpienia do realizacji, kiedy powstaje szereg problemów technicznych i organizacyjnych.

Zasilanie przepompowni ścieków

Każda przepompownia ścieków sanitarnych powinna być zasilana w energię elektryczną z dwóch źródeł:
• podstawowego zlokalizowanego w pobliżu przepompowni
• rezerwowego poprzez stacjonarny lub przewoźny agregat prądotwórczy.
Instalację zasilania przepompowni można podzielić na trzy podstawowe części:
1. Przyłącze elektroenergetyczne ze złączem kablowo-pomiarowym.
2. Linia kablowa od złącza kablowo-pomiarowego do skrzynki zasilająco-sterującej przepompownią.
3. Linia kablowa zasilająca i sterująca od skrzynki zasilająco-sterującej przepompownią do komory pomp.

Przykład doboru zasilania przepompowni ścieków

Podstawą wyjścia do zaprojektowania zasilania przepompowni są warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez operatora, np. spółkę Enea. Poniżej przykładowe zapisy w warunkach.

• Zakres niezbędnych zmian w sieci w celu przyłączenia obiektu:
• Na istniejącej linii kablowej
YAKY 4×1-20 mm2 na wysokości przyłączanego obiektu zabudować mufę rozgałęźną typu HSM.
• Od projektowanej mufy wykonać przyłącze kablowe YAKY o przekroju 4×35 mm2. Projektowane przyłącze wprowadzić do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P usytuowanego najbliżej miejsca przyłączenia w granicy działki z dostępem od drogi dojazdowej.
• Zasilanie obiektu wykonać linią zalicznikową wyprowadzoną z listwy LZ w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym. Należy zainstalować układ, który składać się będzie z trójfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
• Zabezpieczenie główne 3×25 A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 2×16 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym.
• Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C.

Zasilanie przepompowni z sieci i agregatu mobilnego

Zasilanie w energię elektryczną należy zrealizować zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia przez operatora sieci.
Projektowany obiekt zasilany będzie z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, z mocą przyłączeniową 10 kW, z złącza pomiarowo-rozliczeniowego typu ZK1-1P. Złącze należy zabudować w granicy działki z dostępem od drogi dojazdowej. Złącze zasilić należy z przyłącza kablowego YAKY 4×35 mm2 z istniejącej linii kablowej YAKY 4×120 mm2 przy zastosowaniu mufy rozgałęźnej typu HSM.

Dobór przekroju przewodu
oraz koordynacja zabezpieczenia
z przewodem

Obciążalność prądowa długotrwała dla kabla JZ-600 4G6 mm2 to IZ = 44 A. Zamiennie można zastosować kabel NYY-O 4×6 mm2. JZ-600 (0,6/1 kV) – elastyczny przewód sterowniczy z numerowanymi żyłami, stosowany przy średnim obciążeniu mechanicznym. Odporny na UV.
NYY-O (0,6/1 kV) – przewód energetyczny i sterowniczy do stosowania w ziemi.
Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje się na podstawie tablic obciążalności długotrwałej zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523 oraz katalogami producenta.

Przykładowy schemat zasilania przepompowni z sieci elektroenergetycznej Enea oraz stacjonarnego agregatu prądotwórczego


Przykładowa realizacja przepompowni z pompami zatapialnymi z widocznymi szafkami: kablowo-pomiarową (po prawej) i zasilająco-sterującą pompami (po lewej)

 


Przykładowy schemat zasilania przepompowni z sieci elektroenergetycznej Enea.

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego ZKP – RZS PS

Przewidywana moc zapotrzebowana:

Zakłada się jednoczesną pracę dwóch pomp ściekowych UN = 400 V
Dla przewidywanej mocy zapotrzebowanej nie zakłada się jednoczesnej pracy dwóch pomp oraz obciążenia gniazd tablicowych 400 VAC i 230 VAC.

Sprawdzenie koordynacji doboru zabezpieczeń i linii kablowej

W celu sprawdzenia zabezpieczeń i linii kablowej dobrano kable z katalogu firmy Helukabel Polska Sp. z o.o.
Warunki przyłączenia:
Zabezpieczenie główne w złączu ZKP1x1P – bezpiecznik 3 x 25 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu ZKP1x-1P – bezpiecznik 3 x 16 A.

 Warunki spełnione:

Dla zasilania rozdzielnicy zasilająco-sterującej RZS-PS linia kablowa JZ-600 4G6 mm2 spełnia wymagania obciążalności prądowej długotrwałej, gdzie:
IB – prąd obliczeniowy odbiornika, [A]
IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, [A]
IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa długotrwała kabla, [A]
k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, przy którym zapewnione jest zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, [-]
k2 = 1,45 dla wyłączników nadmiarowych,
k2 = 1,6 dla zabezpieczeń gG,
I’Z – długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodu odczytana z katalogu producenta, [A]

Sprawdzenie spadku napięcia
dla przewodów i kabli


Przykładowy projekt zagospodarowania terenu (linie zasilające i sterujące)

Sprawdzenie spadku napięcia
dla linii zasilającej ZKP – RZS-PS

Sumaryczna moc szczytowa
PZ = 4,9 kW
Długość l = 2 m

gdzie:
γCu = 56 – konduktywność przewodu miedzianego, [-]
γAl = 35 – konduktywność przewodu aluminiowego, [-]
P = moc czynna, [W]
l = długość obwodu, [m]
S = przekrój przewodu, [mm2]
Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, [V]
Unf – znamionowe napięcie fazowe, [V]

Montaż

Wewnątrz komory pompowni zaleca się zabezpieczanie przewodów przed przemieszczaniem, np. poprzez umieszczenie sondy hydrostatycznej w rurze osłonowej PCV o odpowiedniej średnicy, uwzględniając rodzaj zawartości (ścieki sanitarne, woda deszczowa). W przypadku sygnalizatorów pływakowych podczas montażu należy przewidzieć swobodną sygnalizację poziomu cieczy, minimalizując możliwość zawieszenia się sygnalizatora pływakowego o występującą wewnątrz komory armaturę i pozostałe elementy wyposażenia.
Przewody fabryczne pomp montowane są zwykle do łańcuchów połączonych z pompami, co pozwala na bezproblemowe spuszczanie i wyciąganie pompy wraz przewodem. Istotne jest również, by szafka zasilająco-sterująca przepompownią mocowana była na cokole lub fundamencie z okienkiem rewizyjnym. Okienko to pozwala na łatwiejsze przekładanie przewodów z komory pompowni poprzez cokół do szafki. W większości realizacji pompowni szafka zasilająco-sterująca zostaje posadowiona na płycie komory pompowni. W przypadkach gdy szafka zasilająco-sterująca jest zlokalizowana poza komorą pompowni, zaleca się układanie rur osłonowych dla kabli.

Opracowali:
mgr inż. Marcin Burdajewicz,
mgr inż. Adam Masłowski,
przy współpracy z firmą
Helukabel Polska Sp. z o.o.

 

« Wróć do listy artykułów

Zobacz również: