fbpx

Teletechnika – Sieci komputerowe

Print Friendly, PDF & Email

Przesyłanie sygnałów w sieciach teleinformatycznych odbywa się po torach transmisyjnych, z których każdy składa się z dwóch żył tego samego kabla, towarzyszą temu zniekształcenia i tłumienie sygnałów. Przesył sygnału odbywa się między nadajnikiem a odbiornikiem, sygnał który dociera do odbiornika musi być czytelny, czyli stłumienie i zniekształcenie sygnału musi być jak najmniejsze. Sygnał przesyłany jest kablem sygnałowym potocznie zwanym skrętką. Taki kabel zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręt żył powoduje zwężenie pasma transmisyjnego, zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne oraz eliminuje zakłócenia wzajemne zwane przesłuchami.

 

Kategorie kabli teleinformatycznych

Kategorie i parametry kabli teleinformatycznych opracowane przez Underwriters Laboratories:

Kategoria 1

obejmuje kable o torach przeznaczonych do transmisji sygnałów w paśmie częstotliwości akustycznych do 100kHz oraz do doprowadzania zasilania o niewielkiej mocy. Realizacja usług telefonicznych. Nie nadaje się do przesyłania danych.

Kategoria 2

obejmuje kable o liczbie par od 2 do 25, z torami przystosowanymi do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości do 2 MHz, z przepływnością binarną do 1-2 Mb/s. Okablowanie w terminalach i dla aplikacji głosowych

Kategoria 3

dotyczy kabli z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 16 MHz, przy przepływności do 16 Mb/s. Protokoły ze średnią prędkością bitową, Ethernet 10Base-T

Kategoria 4

dotyczy kabli o torach przystosowanych do transmisji w paśmie częstotliwości do 20 MHz i przepływności 16Mb/s. Jako zamienniki tej kategorii, oferuje się obecnie kable kategorii 5. Stosowany w sieciach Token Ring 16Mb/s

Kategoria 5

dotyczy kabli z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 100 Mb/s. Stosowany w sieciach Fast Eethernet 100 Base,

Kategoria 5e

dotyczy kabli czteroparowych z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s. Kable pracujące w tej kategorii mają lepsze parametru w stosunku do Kategorii 5. Stosowany w sieciach Fast Eethernet 100Base-TX, GigabaitEthernet 100Base-T

Kategoria 6

dotyczy kabli czteroparowych z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną większą do 10 Gb/s , transmisja dupleksowa – po czterech torach w obydwu kierunkach. Zastosowanie w protokołach z bardzo duż szybkością bitową ATM, GigabaitEthernet 100Base-T

Kategoria 7

dotyczy kabli z dwoma lub czterema indywidualnie ekranowanymi parami, których tory przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 600 MHz, z przepływnością binarną znacznie większą od 1 Gb/s. Zastosowanie do przesyłu danych z prędkością min Fast Gigabait i GigabaitEthernet,

Kategoria 7A

dotyczy kabli z dwoma lub czterema indywidualnie ekranowanymi parami, których tory przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 1GHz. Przystosowany do protokołu Fast Gigabait i 10GigabaitEthernet, transmisja wideo wysokiej jakości

Kategoria 8

dotyczy kabli z czterema indywidualnie ekranowanymi parami, których tory przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 3200 MHz, z przepływnością binarną znacznie większą od 4 Gb/s. Protokoły przyszłościowe.

Okablowanie strukturalne

 

 

Rodzaje skrętki i oznaczenia

Norma ISO/IEC 11801:2002 opisuje sposób oznaczania skrętki. Zgodnie z podawanymi informacjami opis kabla powinien wyglądać następująco xx/yyTP.

Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:
U – nieekranowane (ang. unshielded)
F – ekranowane folią (ang. foiled)
S – ekranowane siatką (ang. shielded)
SF – ekranowane folią i siatką

Spotykane skrętki komputerowe
U/UTP – skrętka nieekranowana
F/UTP – skrętka foliowana
U/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.
F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii dodatkowo w ekranie z folii
SF/UTP – skrętka ekranowana folią i siatką
S/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki
SF/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Firma HELUKABEL® dostarcza kable dla infrastruktur lokalnych oraz rozległych sieci połączeń. Cała gama artykułów dostępna jest dla różnych rodzajów kabli standaryzacji LAN jak: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI i ATM. Przewody serii HELUKAT® zostały zaprojektowane do stosowania w szybkich sieciach informatycznych o przepustowości 100Mbit/s. Spełniają one wymagania kategorii 5 zgodnie z EIA/TIA 568-A, ISO/IEC 11801, EN 50173, jak również kategorii 6 lub 7 zgodnie z DIN 44312-5. Odporność na działanie ognia jest testowana zgodnie z normą IEC 60332-1 lub IEC 60332-3. Gęstość dymu zgodnie z IEC 61034, bezhalogenowość zgodnie z IEC 60754-2, korozyjność zgodnie z EN 50267-2-3. W przypadku gdzie występują fizyczne ograniczenia w stosunku do długości przewodu serii HELUKAT® oraz jeżeli wymagana jest duża przepustowość łączy należy stosować światłowody serii HELUCOM®. Korzyści jakie niesie technologia światłowodowa są oczywiste: wysokie prędkości transmisji, niskie tłumienie, żadnych problemów elektromagnetycznych, małe wymiary gabarytowe oraz niewielka waga. Światłowody serii HELUCOM® dostępne są z włóknami 9/125μm, 50/125μm, 62,5/125μm, 200/230μm oraz 980/1000μm. Produkowane są zgodnie z wymaganiami normy DIN VDE0888.

Przewody do sieci komputerowych

Ethernet – technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych.

Fast Ethernet – znany również jako 100Base-T – standard szybkiej sieci lokalnej o prędkości przesyłu danych – 100 Mb/s będący modyfikacją i zgodnego z nim, wcześniejszego standardu Ethernet o szybkości 10 Mb/s.

Gigabit Ethernet – jest terminem określającym wiele standardów transmisji ramek Ethernetowych z szybkością 1 Gbit/s.

Token ring – metoda tworzenia sieci LAN opracowana przez firmę IBM w latach 70., dziś wypierana przez technologięEthernetu. Szybkość przesyłania informacji w sieciach Token Ring wynosi 4 lub 16 Mb/s.

FDDI – (ang. Fiber Distributed Data Interface) -to standard transmisji danych, jest oparty na technologii światłowodowej. Transfer w tych sieciach wynosi 100 Mb/s

ATM – (Asynchronous Transfer Mode) – (Niesynchroniczny Tryb Przesyłu) nowy standard danych, który wykorzystuje wiele tych samych prędkości przesyłu danych, jak w Fiber Channel czy SONET

Fibre Channel – standard magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która służy do przesyłania danych przez sieć.

SONET – Synchronous Optical Network – Światłowodowa Sieć Synchroniczna

ISDN – (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług). Technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych)

Typowe parametry skrętki:

Częstotliwość (Hz), im większa częstotliwość tym większa tłumienność

Tłumienie (dB), określa się jako stosunek napięcia wejścia do napięcia wyjścia sygnału transmitowanego w przewodzie, na tłumienie bezpośredni wpływ ma długość kabla, im dłuższy przewód tym większa tłumienność

Next – miarą parametru NEXT, podawaną w decybelach, jest różnica mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej. NEXT jest to zakłócenie generowane w parze na skutek transmisji sygnału w sąsiedniej parze. Duża wartość NEXT oznacza występowanie małych przesłuchów. Mała wartość NEXT stanowi najważniejsze ograniczenie dla zwiększenia przepustowości sieci.

PSNEXT – Parametr PowerSum NEXT jest rozwinięciem parametru NEXT. Uwzględnia on wzajemne zakłócanie się par w kablu czteroparowym. W systemach wykorzystujących więcej niż dwie pary kabli w czasie transmisji występuje zjawisko sumowania się zakłóceń od wielu par

FEXT – czyli przesłuch zdalny, mierzony jest na przeciwnym końcu kabla niż sygnał wywołujący zakłócenie. Wartość tego parametru jest zależna od długości kanału transmisji.

ELFEXT – W odróżnieniu od FEXT jest niezależny od długości badanego toru, gdyż uwzględnia tłumienie wnoszone przez tor transmisyjny.

PSACR-F – wyraża jak dużo sygnału dostaje się od trzech par do pozostałej czwartej pary. Źródło sygnału znajduję się na przeciwległym końcu przewodu niż ma miejsce pomiar.

Straty odbiciowe (Return Loss) – Parametr ten uwzględnia niedopasowanie impedancyjne i niejednorodności toru. Straty odbiciowe mówią, ile razy sygnał na wejściu do toru jest większy od sygnału odbitego od
wejścia i niejednorodności toru.

Rozrzut opóźnienia (delay skew) -Parametr ten mówi o różnicy pomiędzy najmniejszym i największym opóźnieniem. Parametr jest wyliczany na podstawie zmierzonych opóźnień dla każdej z par. Rozrzut opóźnienia wynika z różnic w długościach poszczególnych par. Parametr ten jest krytyczny dla systemów wykorzystujących wszystkie pary do jednoczesnej transmisji.

ACR – określa różnice pomiędzy tłumieniem, a przesłuchem zbliżnym NEXT. Określa on odstęp sygnału użytecznego od szumu. W związku z tym, im większa wartość bezwzględna parametru ACR tym lepiej.

 

Struktura okablowania w aplikacjach przemysłowych

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski