fbpx

Przemysł Chemiczny

Print Friendly, PDF & Email

Zjawiska uszkodzeń izolacji w środowisku oparów, płynów to najczęściej spotykane problemy przemysłu chemicznego.

Konieczne są tu przewody i osprzęt o podwyższonej odporności na zjawiska atmosferyczne, opary, ciecze – np. w gospodarce wodno-ściekowej. Bardzo często zbliżamy się tu do zjawisk pokrewnych ze środowiskiem zagrożonym wybuchem czy też z iskrobezpiecznymi układami przewodów i osprzętu właściwej klasy.

Przewody Titanex®

Od kilku lat firma HELUKABEL Polska jest wyłącznym dystrybutorem przewodów TITANEX® H07RN-F oraz TITANEX® PREMIUM H07RN-F. Przewody TITANEX® PREMIUM to nowa generacja przewodów typu H07RN-F, którą opracowano z myślą o wyeliminowaniu wszystkich dotychczasowych ograniczeń. Jednocześnie zastosowano rozwiązania technologiczne, zapewniające im własności przewodów H07RN8-F, H07BN4-F oraz H07BB-F, co daje nieograniczone możliwości zastosowania przewodu TITANEX® PREMIUM H07RN-F w różnych gałęziach przemysłu – w tym przemysłu chemicznego. Cechy wspólne dla obu przewodów to: elastyczność, łatwość zastosowań, odporność na udary mechaniczne. Dobra odporność na olej – możliwość wykorzystania w zastosowaniach przemysłowych – test zanurzenia w oleju (IRM 902) przez 24 godziny w temperaturze 100°C, zgodnie z normą EN 60811-2-1. Odporność na ozon zarówno materiału izolacji, jak powłoki, zgodnie z EN 60811-2-1 art. 8 i HD22.2 art. 7.3.

Przewody te charakteryzuje:

 • Odporność na zanurzenie: AD6 (TITANEX) chwilowe zanurzane w wodzie na głębokości 10 m, AD8 (TITANEX PREMIUM) – mogą być trwale zanurzane w wodzie na głębokości 10 m.
 • Mogą być stosowane szczególnie w obecności wody – zwłaszcza słodkiej – w temperaturach do 40°C. Przebadane zachowanie materiału do 100 dni pod wodą w temperaturze +50°C, zgodnie z wymaganiami HD 22.16 Aneksy B2 i B3.
 • Wysokie temperatury pracy do +90°C. W przypadku instalacji stacjonarnych z dodatkową osłoną, uzyskujemy zwiększony maksymalny prąd znamionowy, równoważny parametrom kabli U-1000 R2V. W przypadku instalacji stacjonarnych z dodatkową osłoną, max temp. pracy wynosi 90°C. Dla pozostałych przypadków zastosowań max. temp. do 85°C. W niektórych przypadkach, możliwe jest stosowanie kabli o mniejszych przekrojach. Test starzenia się w wysokich temperaturach, w celu zwiększenia trwałości zewnętrznej powłoki.
 • Niskie temperatury pracy do -50°C. Do stosowania w skrajnie niskich temperaturach: do -50°C (warunki statyczne) lub -40°C (warunki dynamiczne). Test gięcia na zimno i test elastyczności materiału w temperaturze -50°C, zgodnie z normą EN 60811-1.4.
 • Napięcie robocze do 1kV. W instalacjach stacjonarnych z dodatkową osłoną, dopuszczalne napięcie pracy do 0,6/1kV. W pewnych warunkach, kabel nadaje się do stosowania w atmosferach wybuchowych (ATEX).
 • Metryczne oznaczenia liczbowe. Umożliwia dokładny pomiar długości wykorzystanego kabla i ułatwia w zarządzaniu zapasami i określaniu długości kabla na szpuli.

 

Dla TITANEX PREMIUM

 • bezhalogenowy (LSOH). Odporny na działanie ognia, w przypadku pożaru powłoka kabla gwarantuje niską emisję dymu i kwaśnych gazów. Dym o dużej przejrzystości. Łatwiejsza ewakuacja ludzi i mniejsze ryzyko korozji urządzeń.

Przewody NANOFLEX®

Ponadto posiadamy szeroką gamę rozwiązań w zakresie budowy przewodów dla zróżnicowanych warunków eksploatacji. Wśród nich przewody odporne na środowisko- czynne biologicznie takie jak NANOFLEX®.

Przewody te przeznaczone są do zastosowań w przemyśle spożywczym. Zewnętrzna powłoka z antybakteryjnymi właściwościami zwiększa niezawodność procesu we wszystkich aplikacjach, w których jedzenie lub napoje są przetwarzane, rozpakowywane, np. przetwarzanie produktów mlecznych, mięsa, ryb. Przewody NANOFLEX® posiadają dobre właściwości czyszczące i są odporne na wszystkie standardowe detergenty oraz mikroby, a także napromieniowanie UV, tlen, ozon i hydrolizę. Szerzej zostały omówione w dziale „Przemysł spożywczy i medyczny”.

Przemysł chemiczny to także otoczenie ropopochodne – zatem wszelkiego rodzaju oleje, smary, paliwa od nafty po mieszaniny benzyn i ropy z uszlachetnieniami podnoszącymi ich wydajność np. w napędach silnikowych.

Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem są tu przewody w izolacji poliuretanu (PUR) jak i mieszanin polichlorku winylu (PVC) uszlachetnione. Uchylimy tu rąbka tajemnicy – modyfikacja tworzyw użytych do tworzenia izolacji żył jak i całego przewodu (nie pomijając wypełniaczy jak innych elementów izolacyjnych – jak włókna nośne) powodują podniesienie ich odporności np. na sole, kwasy, tłuszcze.

Szczegółowy dobór przewodu w określonych warunkach pracy dla środowisk czynnych chemicznie ułatwi nam tabela odporności chemicznej (organiczne i nieorganiczne) dla wszystkich izolacji występujących w naszych przewodach. Tabela umieszczona jest w dziale INFORMACJE TECHNICZNE.

Gospodarka wodno-ściekowa stanowi ważny element infrastruktury każdego kraju. W ciągu ostatnich lat obserwujemy ciągły rozwój technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Znaczną rolę w tym procesie odgrywają nowoczesne techniki pomiarowe i regulacyjne, napęd, sterowanie i łączność. Właściwe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków jest uzależnione od zastosowania odpowiedniej klasy urządzeń, mogących pracować przy narażeniach środowiskowych występujących np. w oczyszczalni ścieków, lub mogących pracować w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną. Prawidłowa i bezawaryjna praca urządzeń jest uzależniona między innymi od zastosowanych połączeń kablowych i osprzętu kablowego. Należy w tym miejscu zauważyć, że problem doboru kabla jest często niedoceniany. A przecież to właśnie kable stanowią w sensie gabarytowym istotną część instalacji, która jest poddawana działaniu różnorodnych czynników typowych dla środowiska, w którym pracuje.

Kable, przewody i osprzęt kablowy (np. dławice), stosowany w instalacjach wodociągów oraz przetwarzania ścieków muszą w zależności od miejsca zainstalowania spełniać wysokie wymagania w następujących zakresach kompatybilności środowiskowej i elektromagnetycznej:

 • Odporność na wodę (w tym pełne zanurzenie w wodzie w czasie całego okresu eksploatacji),
 • Odporność na środowisko agresywne chemicznie (chlor, ozon i inne),
 • Odporność na promieniowanie UV,
 • Odporność na działanie mikrobów, kwasów hydrofluorowych i hydrochlorowych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (właściwe ekranowanie) w przypadku kabli siłowych i sygnałowych,
 • Spełnienie wymagań dla instalacji bezpieczeństwa,
 • Spełnienie wymagań dla pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
 • Podwyższone parametry odporności napięciowej (0,6/1kV),
 • Spełnienie specyficznych wymagań dotyczących innych parametrów elektrycznych kabla (np. obniżona pojemność właściwa)

Kable pracujące w oczyszczalniach ścieków mogą być narażone na wpływ bakterii, drobnoustrojów i grzybów. Izolacja oraz przede wszystkim opona zewnętrzna kabli pracujących w takich warunkach powinna być wykonana ze specjalnego polimeru termoplastycznego. Przewody te w warunkach działania drobnoustrojów i grzybów będą pracowały znacznie dłużej, niż nieodporne na takie warunki przewody w oponie zewnętrznej wykonanej z PVC, które jest materiałem powszechnie stosowanym w kablach sterowniczych i sygnałowych.

Przewody KOMPOFLEX i KOMPOSPEED

Obecnie produkowane są kable uodpornione na działanie środowiska biologicznie czynnego, spełniające te same funkcje co kable sterownicze w oponie PVC. Przewody KOMPOFLEX JZ-500 oraz KOMPOSPEED 600/600-C i 600 są przeznaczone do pracy w warunkach środowiska biologicznie czynnego jako przewody sterownicze. Dostępne są również w wersjach kompatybilnych elektromagnetycznie (ekranowanych). Poza odpornością na drobnoustroje charakteryzują się odpornością na promieniowanie UV, kwasy i ozon.

Ponadto stosowane kable i przewody muszą być przystosowane do pracy w układach ze stosowanymi w gospodarce wodno ściekowej urządzeniami, takimi jak np. przekształtniki, różnorodne przetworniki pomiarowe, sieci komunikacji cyfrowej, układy sygnalizacji.

 • KOMPOFLEX JZ-500


  KOMPOFLEX JZ-500

  Elastyczny przewód sterowniczy z żyłami numerowanymi, bezhalogenowy, odporny na działanie mikrobów, niska adhezja, metrowany

 • KOMPOSPEED 600/600-C 0,6/1 kV


  KOMPOSPEED 600/600-C 0,6/1 kV

  Przewody podwójnie izolowane, bezhalogenowe, pojedyncze żyły do prowadnic kablowych, EMV – typ preferowany

Na szczególną uwagę zasługuje tu kabel KOMPOSPEED 600-C (ekranowany), k tóry dzięki podwyższonej wytrzymałości napięciowej izolacji (napięcie pracy 0,6/1 kV) może być stosowany w obwodach siłowych przekształtników. Przewody te znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, sortowniach śmieci, kompostowniach, stajniach itp.

System sterownia obejmuje swym zasięgiem praktycznie wszystkie kluczowe elementy instalacji nowoczesnej oczyszczalni. W części technologicznej są to pomiary, regulacje i kontrola wielkości takich jak poziomy, przepływy, stężenia tlenu, stężenie ortofosforanów, temperatura, gęstości, mętności i ciśnienia. Połączenie urządzeń wymieniających dane ze sterownią centralną można w prosty sposób zrealizować za pomocą systemów BUS. Wykorzystanie magistrali BUS daje duże możliwości zaoszczędzenia kosztów, dzięki zmniejszeniu ilości kabli na rzecz jednego przewodu BUS. W takim systemie informacja przekazywana jest na przewód BUS, który obiega wszystkich uczestników magistrali. Tylko uczestnik magistrali, do którego skierowane jest zapytanie przejmuje sygnał i przetwarza go.

Przewody PROFIBUS L2

HELUKABEL® oferuje przewody do wszystkich rozpowszechnionych systemów BUS. Najczęściej stosowanym jest przewód PROFIBUS L2, dzięki zastosowaniu kilku rodzajów materiałów powłokowych (PVC, PE, PUR), nadający się do układania w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych (odporny na UV), o wzmocnionej odporności na uszkodzenie w wyniku zginania, do połączeń odpornych na ciągłe zginanie (łańcuchowych), do ułożenia w ziemi. Dodatkowo ekranowanie zastosowane w przewodach PROFIBUS zabezpiecza magistralę przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych.

Węże osłonowe

Dla wzmocnienia odporności – w tym chemicznej – kabli i grup przewodów powinniśmy wykorzystywać rozwiązania oparte na osłonach zamkniętych. I tak dla środowisk olejowych – szczególnie występujących miejscowo (wokół stanowiska pracy urządzenia, maszyny) można wykorzystywać węże osłonowe w izolacji poliuretanu (PUR), polipropylenu (PP) lub dedykowane. Są nimi najprostsze węże:

Wszystkie te rozwiązania dają możliwość stworzenia systemowego układu dla całej instalacji na obiekcie czy w strefach i stanowiskach produkcyjnych. Każda z grup posiada dedykowane zakończenia mocujące i uszczelniające. Szczegółowy dobór zawarty jest w katalogu osprzętu kablowego.

ATEX / Ex

ATEX/Ex, to zagadnienie występuje najczęściej w przemyśle chemicznym który równocześnie występuje w każdym innym przemyśle. Podstawowa oferta katalogowa w zakresie przewodów sygnalizacyjnych to przewody z rodziny OZ-BL (tak w wersji bez OZ-BL jaki i z ekranem OZ-BL-CY, jak również w wersji parowanej OB-BL-PAAR-CY) jak i inne przewody: RE-2Y (St) Yv PiMF, RE-2Y (St) Yv.

 • OZ-BL


  OZ-BL

  Elastyczny przewód iskrobezpieczny, z niebieskim płaszczem, metrowany

 • OZ-BL-CY


  OZ-BL-CY

  Elastyczny przewód iskrobezpieczny, EMV-typ preferowany, z niebieskim płaszczem, metrowany

 • OB-BL-PAAR-CY


  OZ-BL

  Przewód iskrobezpieczny, EMV-typ preferowany, z niebieskim płaszczem, metrowany

 • RE-2Y(St)Yv


  RE-2Y(St)Yv

  Przewód do transmisji danych, pary ekranowane, wzmocniona opona zewnętrzna, metrowany

 • RE-2Y(St)Yv PiMF


  RE-2Y(St)Yv PiMF

  Przewód do transmisji danych, pary ekranowane, wzmocniona opona zewnętrzna, metrowany

Dla układów napędowych proponujemy przewody z grupy TOPFLEX® ( TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J, TOPFLEX®-EMV-3 PLUS-2YSLCY-J) w wersji standardowej jak i odpornych na promieniowanie UV. Zasady ich doboru i wykorzystania są szeroko znane i były omawiane w naszych periodykach, jak i na stronach kwartalnika.

Dodatkową ofertę stanowią rozwiązania z działu osprzętu kablowego, niezbędne do właściwego uszczelnienia połączeń przewodów z urządzeniem czy przepustem. W tej dziedzinie zachodzą zmiany powodowane weryfikacją norm jak wzrostowi wymagań środowisk w jakich pracują. W ofercie katalogowej posiadamy rozwiązania Ex-e, dla rozwiązań systemowych takich jak węże osłonowe z tworzyw czy też o konstrukcji stalowej – powlekanej (np. pod nazwą Anaconda Sealtite). Elementy łączeniowe dla Ex-d – na zapytania.

Nasze produkty posiadają certyfikaty wymagane wg ATEX jak i normy branżowe. A to m.in. produkty zgodne z IMQ 08 (11) (12) ATEX 012 (037) (038)X,//EX II 2GD (Ex-d, Ex-e, EX II 2GD, Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db); Ex tD A21 dla strefy 1,2,21,22; II A, II B, II C. Są to głównie produkty wykonane z tworzyw modyfikowanych jak również metali szlachetnych – w tym także ze stali nierdzewnej.

Więcej informacji pozyskacie Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.helukabel.pl/nowosci. W zakresie dodatkowych informacji – prosimy o kontakt z Działem Handlowym HELUKABEL Polska.

Od wielu lat firma HELUKABEL® jest oficjalnym dystrybutorem produktów firmy HUMMEL AG – lidera w zakresie złącz i dławików dla stref niebezpiecznych tak pod względem chemicznym jak i stref zagrożonych wybuchem. Oferta produktowa spełnia wymagania techniczne jakie występują w środowiskach maszynowych a więc i środowisku zagrożonym wybuchem. W ostatnim czasie i w tym asortymencie nastąpiły zmiany. Można je uzyskać na stronie rodzimej www.hummel.com jak i stronach www.helukabel.pl w działach nowości, broszury czy też na stronach naszych periodyków.

Wśród nowości dla przemysłu ciężkiego, morskiego i górnictwa znajdziecie Państwo produkty z grupy EXIOS – dedykowane do pracy w ekstremalnych warunkach wydobywczych jak i petrochemicznych.

Każda z instalacji pracująca w strefach zagrożenia wybuchowego musi być oceniana indywidualnie, a to m.in. poprzez warunki występujące w strefie. Jednym z nich są obudowy stosowane w urządzeniach jak układy wentylacji: naturalnej, wymuszonej czy okresowego filtrowania układów napowietrzających. Zjawiska te są szczególnie istotne w przypadku łączenia pyłów związków chemicznych z powietrzem – co w efekcie może powodować samozapłon u wylotu instalacji wentylacyjnej.

Kilka informacji w zakresie własności materiałów i środowisk zagrożonych wybuchem.

Wymagania odnośnie do instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (w obszarach niebezpiecznych) określone są w normie PN-EN 60079-14. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 14 Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (innych niż w kopalniach). Ponadto instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą przede wszystkim odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r i z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 i Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156).

Układy sieciowe

W instalacjach elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą być stosowane następujące układy sieciowe: TN, TT lub IT. Spośród układów TN należy stosować tylko system TN-S. Miejsce przejścia z układu TN-C do układu TN-S i jego uziemienie powinno być lokalizowane poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem. W przestrzeniach zagrożonych wybuchem należy zapobiegać prądom upływowym między przewodem neutralnym N i ochronnym PE.

System TT może być stosowany jedynie w przypadku możliwości uzyskania bardzo małych rezystancji uziemień (rzędu 1Ω), co zapobiega powstawaniu prądów szczątkowych i utrzymywaniu się napięć niebezpiecznych dla ludzi. Przy wysokich rezystancjach uziemień ten system nie może być stosowany.

Przy stosowaniu układu IT powinno byś zainstalowane urządzenie do ciągłej kontroli rezystancji izolacji w celu wykrycia pierwszego zwarcia z ziemią (doziemienia). Układy bardzo niskiego napięcia bezpiecznego PELV i SELV mogą być stosowane na warunkach określonych w normie PN-IEC 6036-4-41. Separacja elektryczna może być stosowana na warunkach określonych w normie PNIEC-4-41. Z obwodu separowanego może być zasilany tylko jeden odbiornik.

Wprowadzanie przewodów i kabli do urządzeń przeciwwybuchowych

Dławice kablowe są jednym z ważniejszych elementów właściwie wykonanych instalacji elektrycznych. Celem ich stosowania jest przede wszystkim:

 • zapewnienie szczelności w miejscu wprowadzenia kabli do urządzeń i zapewnienie odpowiedniej ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych i wilgoci do wnętrza obudów, np. do skrzynek przyłączeniowych silników elektrycznych, rozdzielnic, pulpitów, szaf sterowniczych i innych urządzeń ruchomych i stacjonarnych,
 • zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, wyrwaniem, skręcaniem wokół własnej osi itp.,
 • zabezpieczenie przewodów przed skutkami wibracji,
 • współpraca z osłonami urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Do wprowadzania kabli i przewodów do urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym produkowane są dławice w wykonaniu przeciwwybuchowym w odmianach przeznaczonych do kabli bez oplotu zewnętrznego, do kabli ekranowanych z oplotem miedzianym, zbrojonych taśmą lub drutami stalowymi. Są one standardowo oznaczane symbolami II 2 G/D albo II 3 G/D zgodnie z zasadami oznaczania elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dławice te wykonane są z mosiądzu niklowanego z uszczelkami z neoprenu lub podobnego materiału o odpowiedniej elastyczności i odporności na wpływy środowiska pracy. Mogą one być stosowane w instalacjach zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz w temperaturach od – 40°C do 100°C. Dławice tego typu wykonywane są w stopniu ochrony przed dotknięciem, przedostawaniem się obcych ciał stałych oraz wody IP68 i wytrzymują nadciśnienie od 5 do 10 barów, a niekiedy nawet do 20 barów. Dławice przeznaczone do wprowadzania kabli ekranowanych lub zbrojonych wyposażone są w pierścień uziemiający.

Do wprowadzania przewodów do urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II, kategorii 2 i 3 przeznaczonych do pracy w obecności mieszanin wybuchowych gazowych w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2 i do pracy w obecności mieszanin wybuchowych pyłowych w strefach zagrożenia wybuchem 21 i 22, produkowane są również dławice z tworzyw sztucznych zwłaszcza z poliamidu lub polistyrolu zgodne z wymaganiami dyrektywy UE ATEX 100a. Dławice te mają zazwyczaj stopień ochrony IP68 i przeznaczone są do kabli nieekranowanych Temperatura pracy –20°C do +80°C.

Wybrane tworzywa izolacyjne i powłokowe

Dławice w wykonaniu przeciwwybuchowym są badane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie UE ATEX 100a przez jednostki badawcze notyfikowane i oznaczone symbolem CE. Dławice kabli i przewodów powinny odpowiadać jednemu z następujących warunków

a) powinny być wykonane wg wymagań określonych w normie PN-EN 60079-0 i certyfikowane wraz z urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym jako jego część składowa wraz z wzorcowym odcinkiem przewodu (kabla) o określonej średnicy

b) uszczelki dławic powinny być wykonane z materiału nie przenoszącego płomienia, nie higroskopijnego o wymiarach ściśle odpowiadających średnicy kabla lub przewodu.

W normie PN-EN 60079-14 podane są dodatkowe szczegółowe wymagania odnośnie do wykonania instalacji elektrycznych w poszczególnych strefach zagrożenia wybuchem oraz w zakresie instalowania poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Okablowanie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych muszą być stosowane co najmniej następujące zasady:

 • okablowanie powinno być wykonane przewodami lub kablami z żyłami miedzianym o przekroju do 10 mm², dopuszczone są również przewody z żyłami aluminiowymi o minimalnym przekroju 16 mm²,
 • połączenia i rozgałęzienia przewodów mogą być wykonywane tylko wewnątrz obudów urządzeń przeciwwybuchowych (w skrzynkach przyłączeniowych) i w przeciwwybuchowym osprzęcie instalacyjnym,
 • przewody i kable powinny mieć zewnętrzne powłoki z materiałów nie przenoszących płomienia i bezhalogenowych (tablica 1),
 • urządzenia przeciwwybuchowe, przewody i osprzęt powinny być tak dobrane i zabezpieczone, aby w czasie eksploatacji nie mogły być przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury,
 • instalacje powinny być zabezpieczone przed: przepięciami, skutkami zwarć, przeciążeń i zagrożeniem porażenia prądem elektrycznym.

Kable mogą być układane bezpośrednio w ziemi i w kanałach, kable i przewody mogą także być układane w rurach stalowych osłonowych na konstrukcjach i ścianach budynków z wyłączeniem powierzchni odciążających, oddzieleń przeciwpożarowych i zabezpieczeń ogniochronnych, np. ekranów. Zalecenie to dotyczy również innych instalacji – teletechnicznych, sygnalizacyjnych, odgromowych itp.

Kable i przewody mogą być prowadzone tranzytem przez przestrzenie zagrożone wybuchem z wyłączeniem stref 0 i 20. Kable i przewody prowadzone przelotowo przez strefy zagrożone powinny być zabezpieczone przed wejściem do tych stref w taki sam sposób, jak żyły kabli i przewody wykorzystywane w tych strefach. Przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i uszczelnione materiałem nierozprzestrzeniającym płomienia o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych.

Na rynku dostępne są materiały uszczelniające nie zawierające rozpuszczalników organicznych, nie przenoszące płomienia i bezhalogenowe, prefabrykowane elementy przepustów i gotowe przepusty min.:

 • przepusty kablowe z wełny mineralnej,
 • przepusty kablowe z pianki ogniochronnej,
 • zaprawa ogniochronna,
 • przepusty z elastycznych kształtek,
 • przepusty pojedynczych przewodów i wiązek kabli z półkami i uszczelnieniem z płyt z wełny mineralnej.

Przewody i kable – zwłaszcza obwody iskrobezpieczne, powinny być chronione przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i elektrostatycznych, bezpośrednim uderzeniem pioruna, uszkodzeniami mechanicznymi oraz wszelkimi innymi zagrożeniami, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia i zainicjowania wybuchu lub pożaru.

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski