fbpx

Budownictwo (niepalne E90) – kable bezpieczeństwa

Print Friendly, PDF & Email

Podczas pożaru ogień w budynku może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, między innymi poprzez instalację elektryczną. Zachowanie się kabli i przewodów w instalacjach w budynku ale także w urządzeniach sterowniczych ma duże znaczenie.

Szczególnie ważne są następujące czynniki:

 • zachowanie podczas działania płomieni
 • szkody w następstwie powstawania gazów korozyjnych i toksycznych
 • podtrzymywanie powstawania dymu

Oferta bezhalogenowych kabli bezpieczeństwa oraz przewodów proponowanych przez HELUKABEL® zmniejsza niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się ognia.

W naszej ofercie znajdują się kable i przewody o określonych charakterystykach odporności ogniowej:

 • kable i przewody bezhalogenowe, czyli nie zawierające chloru, fluoru, jodu i bromu. Materiały izolacyjne i opony zewnętrzna składają się z polimerów na bazie czystych węglowodorów. Podczas pożaru charakteryzują się niskim wydzielaniem dymu, co ma znaczenie podczas akcji ratunkowej , w budynku jest lepsza widoczność ułatwia to ewakuację oraz niską toksycznością, korozyjnością ograniczającą niebezpieczeństwo zatrucia. Bezhalogenowe polimery to polietylen (PE) lub polipropylen (PP). Materiały te jednak są łatwopalne i nie gaszą się same.
 • kable bezpieczeństwa ogniodporne, charakteryzują się polepszona charakterystyką ogniową i podtrzymaniem funkcji. Wykonane są w wersji ciężko palnej i samogasnącej. Izolacja wytworzona jest z mieszanek specjalnych polimerów, które zawierają środki chroniące przed płomieniami. Jest to na przykład wodorotlenek aluminium, który podczas ogrzewania z jednej strony ochładza miejsce pożaru poprzez oddzielenie wody krystalizacyjnej, a z drugiej strony po przez uwalniającą pare wodną uniemożliwia dopływ tlenu i dusi płomienie. Umożliwiają nieprzerwaną pracę systemu niezbędną do zasilania urządzeń w warunkach pożaru przez określony czas.

Zastosowanie

Kable bezhalogenowe i przewody bezpieczeństwa zaleca się stosować w budynkach użyteczności publicznej oraz tam gdzie należy chronić majątek o znacznej wartości, czyli:

 • szpitale, lotniska, galerie handlowe, wieżowce, hotele, teatry, kina, szkoły, przedszkola, itd.
 • metro i inne instalacje kolejowe
 • urządzenia do przetwarzania danych
 • elektrownie i zakłady przemysłowe o znacznej wartości majątkowej oraz o dużym potencjale zagrożenia
 • kopalnie
 • stocznie
 • instalacje awaryjnego zasilania, instalacje ppoż, instalacje alarmowe, instalacje wentylacji i klimatyzacji, schody ruchome, windy, oświetlenie awaryjne, sale operacyjne i intensywnej opieki medycznej.

Przy projektowaniu instalacji podstawowym kryterium jest dobranie właściwego systemu nośnego oraz przebadanych kabli spełniających wymogi bezpieczeństwa ppoż. Wyznacza się w budynku strefy pożarowe oddzielone barierami ogniowymi, co ma istoty wpływ na rozprzestrzenianie się pożaru. Nie wymaga się ciągłego działania wszystkich kabli podczas pożaru, więc należy zastosować kable bezpieczeństwa tylko w tych obwodach w których muszą pozostać czynne przez pewien czas. Regulują to przepisy budowlane, np. windy, oświetlenie awaryjne, instalacje alarmowe i sygnalizacji pożaru, system komunikacji oraz systemy oddymiania muszą działać przez 30 minut od wybuchu pożaru, natomiast w szpitalnych salach operacyjnych, salach chorych, windach dla ekip ratowniczych, pompach wodnych do gaszenia pożaru, w mechanicznych urządzeniach oddymiających funkcja podtrzymania powinna być realizowana przez 90 minut. Funkcjonalność takich kabli potwierdzają próby odporności ogniowej.

Właściwości kabli bezpieczeństwa są podane w kontrolach norm wg DIN VDE. Według DIN VDE 0472 cz.804 testowane metodą A , B i C.

Test metodą A

sprawdzanie poszczególnych kabli, równoważny zgodny z IEC60332-2 Próbka kabla 600mm, zwisająca pionowo. Palnik gazu o średnicy 8 mm skierowany jest na próbkę pod kątem 45° ok. 100 mm od dolnego końca. Działanie płomieni maximum 20s. test wypada pozytywnie jeśli próbka nie zapaliła się lub powstałe płomienie zgasły same, a najbardziej oddalone uszkodzenie nie sięgnęło górnego końca próbki.

Test metodą B

sprawdzenie poszczególnych kabli, równoważny zgodny z IEC 60332-1,HD 405.1, EN 50265-2-1, DIN VDE 042 CZ.265-2-1. Próba kabla 600 mm, zwisający pionowo. Palnik gazu o średnicy 8 mm skierowany jest na próbę pod kątem 45° ok. 100 mm od dolnego końca. skierowany jest na próbkę pod kątem 45° ok. 100 mm od dolnego końca. Działanie płomieni w zależności od wagi kabla, 1-2 minuty. Test wypada pozytywnie, jeśli próba się nie zapaliła lub powstałe płomienie zgasły same a najbardziej oddalone uszkodzenie spowodowane przez pożar nie osiąga górnego końca próby.

Test metodą C

Sprawdzenie poszczególnych wiązek kabli podobnie równoważny zgodny z IEC 60332-3, HD 405.3, EN 50266-2, DIN VDE 0482 CZ.2 Próbki kabla 360 cm leżącego obok siebie na oprawie testowej w kształcie drabiny, która stoi się pionowo w piecu do wypalania z odstępem 150 mm. Płomienie na wysokości 60 cm na próbie kabla o temperaturze ok.800 °C za pomocą palnika o szerokości ok. 250 mm. Czas działania wynosi 20 minut. Test wypada pozytywnie, jeśli powstałe płomienie zgasły same a najbardziej oddalone uszkodzenie spowodowane przez pożar nie osiąga górnego końca próby.

Opcja podtrzymania funkcji jest wtedy kiedy podczas pożaru nie występuje zwarcie ani przerwa w przepływie prądu.

Należy pamiętać o tym że w trakcie pożaru wraz ze wzrostem temperatury rośnie również rezystancja żył. Można przyjąć zgodnie z DIN VDE 4102 że temperatura w pomieszczeniu pożarowym rośnie :

 • przy E30 do ok. 820°C
 • przy E60 do ok. 870°C
 • przy E90 do ok. 980°C

Wyspecyfikowana w normach DIN VDE klasa E60 nie ma obecnie zastosowania ze względów ekonomicznych i technicznych.

Tak wysokie przyrosty temperatury powodują że kabel zmienia swoje parametry elektryczne, wzrasta znacznie rezystancja żył, której podczas projektowania nie można pominąć. Bardzo często dobiera się przewód na obciążalność prądową długotrwałą, a wzrost rezystancji istotny jest ze względu na spadek napięcia. Oznacza to zastosowanie do obliczeń współczynników związanych ze wzrostem temperatury ze względu na spadek napięcia a nie obciążalność długotrwałą. Dlatego by zachować zakładany spadek napięcia na kablu dobiera się odpowiednio jego większy przekrój. Wynika to z zależności, że spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do rezystancji żył, a rezystancja maleje wraz ze wzrostem przekroju.

Oferta HELUKABEL®- kable bezpieczeństwa

 • N2XH


  N2XH

  Przewód energetyczny, bezhalogenowy, bez podtrzymania funkcji, 0,6/1 kV

 • N2XCH


  N2XCH

  Przewód energetyczny, bezhalogenowy, z przewodem koncentrycznym, bez podtrzymania funkcji, test VDE, 0,6/1 kV

Zastosowanie N2XH, N2XCH

Kable do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest szczególne zabezpieczenie przeciwpożarowe ze względu na koncentrację materiałów oraz obecność osób, np. w urządzeniach przemysłowych, elektrowniach, urządzeniach komunalnych, hotelach, lotniskach, przejściach podziemnych, dworcach, szpitalach, domach towarowych, bankach, szkołach, teatrach, kinach, wieżowcach itd. Nadaje się do instalacji w pomieszczeniach suchych, mokrych i wilgotnych oraz w instalacjach zewnętrznych. Kable te mogą być układane na zewnątrz pomieszczeń oraz bezpośrednio w ziemi przy zastosowaniu rur osłonowych. Nie wydzielają gazów korozyjnych i toksycznych, są płomienioodporne i samogasnące zgodnie z IEC 60332-3 odpowiednik DIN VDE 0472 cz.804 test metodą C.

 • NHXH-FE 180/E 30


  NHXH-FE 180/E 30

  Przewód dla systemów bezpieczeństwa, bezhalogenowy, z polepszoną charakterystyką ogniową i podtrzymaniem Funkcji przez 30 minut, 0,6/1 kV


 • NHXCH-FE 180/E 30

  Przewód dla systemów bezpieczeństwa, bezhalogenowy, z polepszoną charakterystyką ogniową i podtrzymaniem Funkcji przez 30 minut

Zastosowanie NHXH-FE, NHXCH-FE 180/E30, E90

Przewód do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest szczególne zabezpieczenie przeciwpożarowe ze względu na koncentrację materiałów oraz obecność osób, np. w urządzeniach przemysłowych, elektrowniach, urządzeniach komunalnych, hotelach, lotniskach, przejściach podziemnych, dworcach, szpitalach, domach towarowych, bankach, szkołach, teatrach, kinach, wieżowcach, miejscach publicznych zgromadzeń, kopalniach, urządzeniach ostrzegawczych, awaryjnym zasilaniu itd. Nadaje się do instalacji w pomieszczeniach suchych, mokrych i wilgotnych. Kable te mogą być układane na zewnątrz pomieszczeń oraz bezpośrednio w ziemi przy zastosowaniu rur osłonowych, jeśli w środku rur nie będzie gromadzić się woda

Zestawy naprawcze do przewodów niskiego napięcia z funkcją podtrzymania E90

Ognioodporne zestawy łączące, izolujące, dla wielożyłowych przewodów zasilających niskiego napięcia 0,6/1 (1,2) kV, do łączenia kabli i przewodów typu (N)HX(HX) oraz (N)HXCHX zapewniające bardzo niski poziom emisji dymu, samogasnące, mogą być stosowane we wszystkich rodzajach instalacji (również w tych w których wymagane jest zachowanie szczególnego bezpieczeństwa)

Wartości znamionowe prądu dla instalacji A1, A2, B1 i B2

Wartości znamionowe prądu dla instalacji C, E, F oraz G

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski