fbpx

cpr

DATA
TEMAT SZKOLENIA
PRELEGENTPRELEGENT
CZAS TRWANIACZAS
WIĘCEJ
22.07.2021
11:00 - 12:00
CPR - Wykorzystanie własności (cech) kabli i przewodów w projektach budowlanych
Artur Block
60 minut
prelegent
 • Problemy weryfikacji cech kabli i przewodów
 • Analiza zagrożeń w obiektach budowlanych oraz przemysłowych
 • Konstrukcja kabli dla automatyki obiektowej (AKPiA)
 • Kable dla układów zasilania nn w obiektach wysokościowych
 • Wykorzystanie kabli w trasach kablowych w obiektach przemysłowych
23.06.2021
11:00 - 12:30
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR
Julian Wiatr
90 minut
prelegent
Wybrane zagadnienia istotne dla doboru kabli i przewodów:
 • Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji
 • Zwarcia i zasady ich obliczania
 • Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych
 • Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej  dopuszczalnej obciążalności prądowej
 • Dobór przewodów ze względu na: wytrzymałość mechaniczną, długotrwałą obciążalność prądowa i przeciążalność, warunki ochrony przeciwporażeniowej warunki zwarciowe, spadek napięcia
 • Dobór zabezpieczeń przewodów
24.02.2021
11:00 - 12:00
Część 2 - CPR - Rozwiązania normatywne i dedykowane
Artur Block
60 minut
prelegent
 • Przypomnienie podstawowych wymagań i klasyfikacja kabli i przewodów
 • Zakres obowiązywania „CPR” a kable ognioodporne.
 • Analiza oraz zastosowanie w praktyce rozwiązań zgodnych z założeniami projektowymi oraz prawem, w tym prawem UE
 • Dobór kabli o optymalnych własnościach, np. „nierozprzestrzenianie” płomienia, a zatem badania na wiązkę kablową.
 • Weryfikacja własności kabli i przewodów – nierozprzestrzenianie płomienia
 • Współczynniki korygujące i zmniejszające – tabele doboru i weryfikacja
 • Optymalizacja stosowania kabli na obiektach o podwyższonym ryzyku skutków rozprzestrzeniania płomieni.
17.02.2021
11:00 - 12:00
Część 1 - CPR - Wprowadzenie Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE dot. wyrobów budowlanych w Polsce
Artur Block
60 minut
prelegent
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia  9 marca 2011 r.
 • Aktualny stan prawny – Prawo Budowlane
 • Istotne informacje w Rozporządzeniu „Warunki Techniczne” – obecnie wymagane
 • Połączenie wymagań normatywnych jak i istotnych aktów prawnych dotyczących oceny reakcji na ogień kabli i przewodów.
 • Kto jest uprawniony do definiowania obostrzeń w zakresie doboru kabli i przewodów.
 • Analiza zagrożeń na obiekcie
 • Klasyfikacja kabli i przewodów – omówienie zależności i form zapisu
 • Inne opracowania tematyczne a ich stosowanie ( Dz.U.2000 Nr62, poz.718.)
Szkolenie może być także przeprowadzone jako dedykowane – termin do ustalenia - kontakt : akademiawiedzy@helukabel.pl